Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

EN PLUSIEURS LANGUES ♣ IN MULTIPLE LANGUAGES ♣ EN VARIOS IDIOMAS ♣ НА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ

STAND WITH UKRAINE

♣ LANDSCAPES OF MY COUNTRY : VIETNAM ♣
VietNam : Đồng Văn HàGiang . VietNam : Lũng Cú Đồng Văn HàGiang . VietNam : Mèo Vạc Đồng Văn HàGiang . VietNam : Hà Giang VietNam : MaPíLèng mountain pass MaPiLeng VietNam : CaoBang. VietNam : Chute Bản Giốc - Bản Giốc Falls CaoBang. VietNam : Lào Cai VietNam : Lào Cai Rice Terraces . VietNam : Bắc Sơn . VietNam : Ô Quý Hồ mountain pass Lai Châu . VietNam : Lai Châu Rice Terraces . VietNam : Mount Mẫu Sơn Lạng Sơn province . VietNam : Mù Căng Chải Rizière en terrasse Yên Bái province . VietNam : Rizière en terrasse - Rice Terraces. VietNam : Mai Châu VietNam : Bản Lác Mai Châu . VietNam : Đồi Chè Mộc Châu - Sơn La VietNam : Lac Ba Bể - Ba Bể lake. VietNam : Sapa - Mont Fansipan HoàngLiênSơn . VietNam : Sapa City . VietNam : Rice Terraces - Sapa. VietNam : Rice Terraces - Sapa. VietNam : Baie d'HaLong - HaLong Bay . VietNam : Baie d'HaLong - HaLong Bay . VietNam : HaNoi panorama. VietNam : HaNoi Lac Hoan Kiem - Hoan Kiem lake. VietNam : Pagode du Pillier Unique HaNoi - One Pillar Pagoda Hanoi. VietNam : Temple de la Littérature de Hanoï - Temple of Literature Hanoi VietNam : Pagode Trấn Quốc - Chùa Trấn Quốc. VietNam : Núi Tản Sông Đà (Ba Vì) . VietNam : Chute de Ba Vì . VietNam : BáiĐình Tràng An - Ninh Bình . VietNam : Hang Múa Ninh Bình VietNam : Tam Cốc Ninh Bình VietNam : Thác Mây ThanhHóa. VietNam : Hoang Sa VietNam - îles Paracels VietNam - Paracel Islands Belong To VietNam VietNam : QuangBinh-Son Doong Phong Nha the Biggest Cave in the World . VietNam : Hue - Le Pont Trang Tien - Trang Tien Bridge VietNam : Hue Citadelle - Hue Citadel VietNam : La Pagode de Thien Mu - Thien Mu Pagoda VietNam : Trương Sa - îles Truong Sa - Viet Nam Trương Sa island VietNam : Dragon Bridge - Cầu Rồng Đà Nẵng . VietNam : Beach of ĐàNẵng . VietNam : Sanctuaire de Mỹ Sơn - Mỹ Sơn Sanctuary VietNam : Ville de Hội An - Hôi An Town . VietNam : Pont-pagode japonais Hội An - Hội An japanese bridge . VietNam : QuyNhơn City . VietNam : Landscape in Kon Tum . VietNam : NgocLinh mountain Kon Tum . VietNam : Thác Mơ Pleiku. VietNam : Chute Dray Sap BanMeThuot . VietNam : Chute Dray Nur BanMeThuot . VietNam : NhaTrang City . VietNam : Tháp Chàm PhanRang City VietNam : Dunes de Sable PhanRang - PhanRang Sand Dunes VietNam : ĐaLat City. VietNam : ĐaLat City. VietNam : Chợ Hoa - Festival Hoa ĐaLạt . VietNam : Chutes de Pongour ĐaLạt. VietNam : Salt marsh BàRịa Vũng Tầu . VietNam : Île CônĐảo - CônĐảo Islands VietNam : Saigon Chợ Bến Thành - Saigon Ben Thanh Market VietNam : Saigon Hôtel de Ville - Saigon City Hall VietNam : Saigon VietNam : Nuit de Saigon - Saigon by night VietNam : Cao Đài Temple - TâyNinh. VietNam : CáiBè - CaiBè - VietNam : MyTho Marché flottant - MyTho Floating market VietNam : CầnThơ Marché flottant - CanTho Floating market VietNam : CầnThơ Marché flottant - CanTho Floating market VietNam : Delta du Mékong - Mékong Delta VietNam : AnGiang - Mékong Delta VietNam : AnGiang - Mékong Delta VietNam : Châu Đốc VietNam : Sông Nước Cà Mau VietNam : Hòn Đá Bạc Cà Mau VietNam : RạchGiá KiênGiang VietNam : Hòn Sơn Rái KiênGiang VietNam : Hòn Tre KiênGiang VietNam : Hòn Phụ Tử KiênGiang VietNam : KiênLuong HàTien VietNam : Ile PhuQuoc - PhuQuoc Island VietNam : Ile ThoChu PhúQuốc- ThoChu Island PhuQuoc VietNam : Ile ThoChu PhúQuốc- ThoChu Island PhuQuoc

     ОСНОВНІМИ ДНЯМИ, З 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ, ВІЙНА В ЄВРОПІ.
   У ПЛАНІ ВІДНОВЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ РОСІЯ СТИМУЛУВАННЯ ВОЛОДИМИРА ПУТІНА ВІД ВПЛИВУ РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНА. ВІЙНА, ЩО ЇХ ВБИТИ ЧЕРЕЗ ЗМІНИ, І ЗМІНА СТАЛОСЯ НА ЗЛОМУ, ЩО Змусила нас ДУМАТИ ВИРІШИТИ:
     . ТИМЧАСОВИЙ ДОДАТОК БЕЗПЕРЕВНИХ УРОКІВ ЛІТЕРАТУРИ НОВОГО В'ЄТНАМУ .
   . ЯК НЕВЕЛИКИЙ ДАНИНА БОРОТЬБІ КРАЇНИ УКРАЇНИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, СВОБОДУ І ЩАСТЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, НОВА РАДА VIET VAN EDUCATION BOARD СПЕЦІАЛЬНО НАДАВАТИМУ НОВИНИ НА ГОДИНИНИЦІ В УКРАЇНІ, ТИ ЧИТАЄТЕ МОВИ ЧОТОРОМ СПОСОБОМ УКРАЇНА, РОСІЯ, АНГЛІЙСЬКА, ФРАНЦУЗЬКА...
     . ПРАПОР УКРАЇНИ НА ДОМАШНІЙ СТОРІНЦІ VVM БУДЕ ОГОЛОШЕНИЙ І VVM ПОНОВАЄ ПРАЦЮЮЧУ СУДОВУ СЛУЖБУ, КОЛИ В. ПУТІН І РОСІЯ ПРОТИ МАЮТЬ ВИГНАТИ УКРАЇНУ І ЗІ СВІТУ НА ЄВРОЗЕМУ.

     TỪ VŨ
     Франція, 27 березня 2022 року.


       ПОСЛЕДНИЕ ДНИ, С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, В ЕВРОПЕ ИДЕТ ВОЙНА.
     В ПЛАНЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОПЯТЬ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ РОССИЯ НЕВЕРОЯТНОЕ ИМЯ ВЛАДИМИР ПУТИН ОСНОВАЛ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ УКРАИНА. ВОЙНА, ЧТОБЫ УБИТЬ ИХ, ПОТОМУ ЧТО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЫЛ УДИВИТЕЛЬНЫМ ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЖАСНО ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ МЫ ДУМАТЬ, ЧТОБЫ РЕШАТЬ :
     . ВРЕМЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ПРОДОЛЖЕННЫХ ОБНОВЛЕНИЙ НОВЫХ ВЬЕТНАМСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ УРОКОВ .
     . КАК МАЛЕНЬКАЯ ДАНЬ БОРЬБЕ СТРАНЫ УКРАИНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ, СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, NEW VIET VAN EDUCATION BOARD СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДОСТАВИТ НОВОСТИ О ЧАСАХ В УКРАИНЕ, ЧТОБЫ ВЫ ЧИТАЛИ НА ЧЕТЫРЕХ СПОСОБАХ НА ЯЗЫКАХ ПО УКРАИНЕ, РУССКОМУ, АНГЛИЙСКОМУ, ФРАНЦУЗСКОМУ...
     . ФЛАГ УКРАИНЫ НА ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЕ ВВМ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН, И ВВМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ С РАБОТАЮЩЕЙ СУДЕБНОЙ СЛУЖБОЙ, КОГДА В. ПУТИН И РОССИЯ ПРОТИВ ДОЛЖНЫ ВЫГНАТЬ УКРАИНУ И ИЗ МИРА НА ЗЕМЛЮ В ЭТОЙ ЕВРОПЕ.

     TỪ VŨ
     Франция, 27 марта 2022 г.


     NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY , KỂ TỪ 24 THÁNG 2 NĂM 2022, CHIẾN TRANH ĐÃ XẢY RA TẠI ÂU CHÂU.
     TRONG MƯU ĐỒ PHỤC HỒI LẠI ĐẾ QUỐC SÔ VIẾT CỘNG SẢN NGA BẤT NHÂN TÊN VLADIMIR POUTINE XUA QUÂN XÂM LĂNG NƯỚC CỘNG HÒA UKRAINE. CUỘC CHIẾN DIỆT CHÚNG DO HẮN VÀ ĐỒNG BỌN CHỦ TRƯƠNG ĐÃ DIỄN RA MỘT CÁCH VÔ CÙNG TÀN BẠO KHIẾN CHÚNG TÔI PHẢI SUY NGHĨ ĐỂ ĐI TỚI QUYẾT ĐỊNH :
     . TẠM THỜI ĐÌNH CHỈ VIỆC CẬP NHẬT TIẾP BÀI VỞ VĂN CHƯƠNG CỦA VIỆT VĂN MỚI .
     . NHƯ MỘT CỐNG HIẾN NHỎ NHOI CHO CUỘC CHIẾN ĐẤU VÌ ĐỘC LẬP,TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC UKRAINE ĐỐI KHÁNG BỌN CỘNG SẢN NGA SÔ XÂM LƯỢC, BAN BIÊN TẬP VIỆT VĂN MỚI SẼ ĐẶC BIỆT CHỈ PHỔ BIẾN TIN TỨC VỀ CHIẾN SỰ TẠI UKRAINE VỚI BẠN ĐỌC BỐN PHƯƠNG QUA NHỮNG NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI UKRAINE, TIẾNG NGA, TIẾNG ANH, TIẾNG PHÁP...
     . LÁ CỜ NƯỚC UKRAINE TRÊN TRANG CHÍNH CỦA VVM CHỈ SẼ KHÔNG CÒN XUẤT HIỆN VÀ VVM SẼ TRỞ LẠI VỚI SỰ NGHIỆP PHỤC VỤ VĂN CHƯƠNG KHI V. POUTINE CÙNG ĐỒNG BỌN XÂM LƯỢC NGA PHẢI RÚT RA KHỎI NƯỚC UKRAINE VÀ TRẢ LẠI SỰ HOÀ BÌNH, VẸN TOÀN CHO VÙNG ĐẤT TẠI ÂU CHÂU NÀY.

     TỪ VŨ
     Pháp, 27.3.2022.