NGUYỄN HIẾU

  • Sinh năm 1948.
  • Quê làng Chèm - Huyện Từ Liêm Hà Nội.
  • Tốt nghiệp khóa 8 khoa văn Trường ĐHTH HàNội.
  • Hội viên Hội Nhà văn Việt nam. Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt nam.Hội Điện ảnh Việt nam
  • Hiện viết báo, viết văn và kịch bản sân khấu và điện ảnh
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Đã in 25 tiểu thuyết, 9 tập TN. (trong đó có tiểu thuyết "con ngố", "chuyện tình người điên" ... Đã dựng 8 kịch bản sân khấu( trong đó có vở Chu Văn An - người thầy của muôn đời.2013)
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI