Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

THÀNH VIÊN BIÊN TẬP


          * Chủ Biên : Từ Vũ .
         * Phụ Tá Chủ Biên : Nguyễn Thị Dị .
         * Tài Chánh : Long Hầu
         * Trình Bầy : Jean Marie & Emilie Carlier .
         * Kỹ Thuật : Việt Thường & YVan & Emilie Carlier .

. Thành Viên Sáng Lập :

     * Từ Vũ (Pháp) * Nguyễn Thị Dị (Pháp) * Nguyễn Khôi (HàNội) * Bích Ngọc (ViệtNam) * Nguyễn Mai (BanMêThuột) * Trần Hậu (BìnhTuy) * Thái San (Biên Hòa) * Hoàng Ngãi (ĐàLạt) * Từ Dương (Canada) * YVan & Emilie Carlier *     . Thành lập ngày 18. 8. 2004 tại Pháp khởi đầu với tên VietArt, chuyển tên là Newvietart năm 2008 và đình bản năm 2018 . Tái thiết lập ngày 25.05.2020 dưới tên hiệu VIỆT VĂN MỚI .

     Việt Văn Mới hoàn toàn độc lập không chấp nhận tài trợ hoặc ảnh hưởng ... của bất kỳ một cá nhân, một chính quyền, một tổ chức, một bè đảng, phe nhóm, ... chính trị, xã hội, văn hoá ... nào trên thế giới.

        * Trụ Sở : Orsay 91400 và Troyes 10000 (Pháp).