CẨM TÚ CẦU

  • Tên thật là Nguyễn thị Cẩm Tú Cầu
  • Sinh năm 1943 tại Huế, Hiện sinh sống tại Pleiku
  • Trước 75 dạy học tại Đà Nẳng .  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI