NGÔ ĐÌNH MIÊN

  • Tên thật là Ngô Đình Miên (còn có bút danh YÊN BA)
  • Hiện sống tại Phan Thiết, Bình Thuận

  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

    BÓNG BUÔNG THẢ BẮT ĐỀN ÂM THANH ĐẤT NƯỚC TẶNG HOA QUÊ HƯƠNG VỀ PHAN THIẾT TÌNH KHÚC BUÔNG THẢ ĐU KẺ SĨ THỜI NAY ĐỒNG DAO LỀU HOANG THÔI KHÚC THỨC MỘT NHÀ THƠ CHÂN THẬT ANH LÀ AI? PHÍA NGƯỢC VỀ ƯỚC MƠ NIỀM TIN BỪA BỘN THĂM BẠN NẰM BỆNH DẠ THƯA MẦM XANH VỢ BẠN LẤY CHỒNG TA LÀ AI? TIỄN BẠN LÊN CHÙA SỎI, SỮA VÀ CÀ PHÊ GIẢ NGỘ VÔ THỨC CHIM SÉT ỰMM… BÒO… ÔM XUÂN TRONG TAY TIỄN CON LẤY CHỒNG CHÀO ÔNG NGOẠI ĐẤT NÉM CHIM Nhớ Phan Thiết BÁNH CANH THƯỜNG VỤ TỨ TUYỆT HOA ĐÀ LẠT ÔM XUÂN TRONG TAY VÒM LÁ XANH XÀO XẠC NHỚ PHAN THIẾT Ngàn Hoa Máu Rưng Rưng Phan Thiết KÍ ỨC BẠN BÈ MỘT CHÚT TÌNH PHAN THIẾT Trên Dòng Sông Thuỷ Triều Gã Kliu Si Tình Lông Rông Cùng Vết Cứa LAN MAN CHUYỆN “VĂN CHƯƠNG KHÔNG BẰNG XƯƠNG CÁ MÒI” CHUYỆN VỢ CHỒNG HAI GỒ CÓ PHẢI EM VỀ TRONG BÓNG HOA ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐỊNH DANH “NHÓM ĐỀN THÁP PÔ SHA INƯ” ĐÃ GIÀ MAI CŨ VƯỜN QUÊ HẾT RỒI CẢM NHẬN XUÂN HƯƠNG