HÀ VĂN THÙY

 • Sinh năm 1944 . Tại Thái Bình .
 • 1967 tốt nghiệp khoa Sinh, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • 1973 làm việc tại Hội Văn nghệ Thái Bình.
 • 1979 làm việc tại Hội Văn nghệ Kiên Giang.
 • Từ 1996-2000 phóng viên báo Văn Nghệ Hội Nhà văn Việt Nam.
 • Hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Bên bờ vịnh Rạch Giá tập truyện
 • Thời gian gom nhặt (thơ)
 • Trấn Hà Tiên và Tao Đàn Chiêu Anh Các (biên khảo)
 • Nguyễn Thị Lộ (tiểu thuyết)
 • Thử tìm lại cội nguồn người Việt (biên khảo)
 • .................................
 • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 1 NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 2/1 NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 2/2 NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 3 NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 4 NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 5 NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 6 NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 7 NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 8 - Kết TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 1 TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 2 TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 3 TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 4 TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 5 TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 6 TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương Kết SUY NGẪM VỀ TIẾN TRÌNH VĂN MINH NHÂN LOẠI BÀN LẠI VỚI GIÁO SƯ LÊ MẠNH THÁT LÂU ĐÀI TRÊN MÂY HAY DỰ CẢM SÁNG SUỐT ? THƯA CÙNG GIÁO SƯ LÊ THÀNH KHÔI NHÀ VĂN BÚT NGỮ NGƯỜI THỢ CÀY CẦN MẪN NGHI ÁN QUANH BÀI THƠ CÂY CHUỐI TÚ XƯƠNG BI KỊCH TRĂM NĂM DI NGÔN PHẬT SỐNG LUƯ CÔNG DANH HÀNH TRÌNH TÌM LẠI CỘI NGUỒN KHỀ KHÀ CÙNG NHÀ VĂN SƠN NAM TRƯỜNG SA DAY DỨT CHỈ MẤY VẦN THƠ MẤY ÐIỆU CA HỒ XUÂN HƯƠNG TỪ PHẢN KHÁNG ÐẾN NỔI LOẠN HAI BÀI TIỄN BIỆT TRONG THƠ ÐƯỜNG RESEARCHING FOR THE ANCESTRAL AND CULTURAL ORIGIN OF VIETNAMESE - THE ANCESTRAL ORIGIN SỰ HÌNH THÀNH DÂN CƯ ĐÔNG Á GIỮ TÂY NGUYÊN CHO HÔM NAY VÀ MAI SAU ĐÀN XÃ TẮC THỜ AI ? VĂN CHƯƠNG VIỆT TRONG BỐI CẢNH HẬU HIỆN ĐẠI