VŨ LƯU XUÂN

  • Tên thật là Vũ Mạnh Thường,
  • Cựu SV Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Việt Hán, khóa 1964-1968.
  • Chuyên về dịch thuật. Hội họa cũng là một đam mê mà ông theo đuổi.
  • Hiện định cư tại Saigon.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • "Hương Hồng Quế" tập truyện , Cội Nguồn ấn hành năm 2009.
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    GỬI EM VIẾT CHO TA BẢN HỢP ĐỒNG ĐÔI MẮT TRƯƠNG CHI - MỴ NƯƠNG HƯƠNG HỒNG QUẾ CÓ NHAU TRONG ĐỜI NGHÌN THU NHỚ NGƯỜI NHAN SẮC TRÔI THEO DÒNG ĐỜI - Khoảng Tối 2 CÁNH CHIM NÁT ĐẠN MỔ PHACÔ TỪ HẢI PHIÊN CHỢ CHIỀU HẬU NGHỆ HAY ANH ĐÃ ĐI... Người Đàn Bà Bị Kết Án LỘT XÁC TRÊN CẦU NHÌN LẠI NỬA HỒN TRONG TRANH Cội Hoàng Mai TỪ BÓNG TỐI BƯỚC RA TRỌNG THỦY BÀ VÀ CON ĐƯỜNG MÁY "TÉT" TRẮNG ĐEN NGƯỜI MẸ Họa Sĩ “Mát” Ngọn Đèn Dầu TÌM LẠI CÕI NGƯỜI (toàn bản) NGƯỜI KHÔNG CÓ BÓNG THƯ GIÁNG SINH TÂM TÌNH CỦA MỘT GIÁO GIÀ, HƯU NON Văn Học Hán Nôm Công Giáo Việt Nam – Sự Thật và Ảo Tưởng - Lá Thư Đầu Thế Kỷ XVII của Vua Đàng Ngoài Gửi Đức Giáo Hoàng - ĐẶT LẠI VẤN ĐỀ HỘI NHẬP VĂN HÓA - Những Nghi Vấn Xung Quanh Thơ Văn Được Coi Là Của Linh Mục Đặng Đức Tuấn - TẢN MẠN SÀIGÒN XƯA – THỊ NGHÈ -