PHAN CHÍNH

 • Hiện sống tại La Gi, Bình Thuận
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  THƠ

 • NHỚ QUÊ TA THỜI TRĂM NĂM TRƯỚC
 • NHẬN ĐỊNH - TÌM HIỂU

 • CÓ GÌ Ở THẮNG TÍCH HÒN BÀ-LA GI ...
 • BÌNH THUẬN VỚI VÙNG BẢN LỂ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
 • NHÀ VĂN NGUIỄN NGU Í giai thoại từ những cơn điên
 • RỪNG LÁ BUÔNG dấu ấn một thời
 • NGÔ ĐÌNH MIÊN VỚI NỖI DỊU DÀNG TÌM VỀ CHÂN THẬT !
 • LÀNG DUỒNG XƯA !
 • CÓ NHIỀU ĐỊA DANH TRONG KÝ ỨC NAY KHÔNG CÒN !
 • NGÀY ẤY, NGƯỜI CHĂM TRÊN ĐẤT TUY PHONG
 • ĐƯỜNG CÁI QUAN TRÊN ĐẤT BÌNH THUẬN
 • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  Bạn Tôi Bóng Đời Vọng Âm Viết Từ Nha Trang Còn Lại Gì Ta Hỡi ! Chừa Giùm Chút Nhớ Hạt Gạo Những Năm 80 Bóng Núi Mẹ Quê Mừng Tuổi Đầu Năm! Sinh Nhật Đất Trời Thoáng xưa PhanThiết ! Ngàn Năm Sau Trên đồi Phú Hài viết từ Nha Trang vá lặng lẽ sông xưa thoáng xưa Phan Thiết ! Lưng Chừng Bóng Mây Xưa Chiếc Bóng Gió Cuối Đông GIÓ Thư của đứa con xa Thu Đà Lạt Chợt Nhớ Cuối Năm Lắng cờ bấc đến Dưới bóng sương trời Tam Đảo Bất chợt phố sương Trăng Núi Bình Tuy, Những Ngày Cuối Cùng La Gi- Ngày Ấy, Bây Giờ ! HỒ HỮU TƯỜNG , Những Ngày Cuối Đời ! HÒN BÀ dấu chấm than của một chuyện tình ! Phẩm Vật Trong Lễ Hội Vùng Biển HÒN BÀ , nỗi buồn xanh Cảnh Thiền Cổ Thạch Tự Nghe Bấc Thổi Nhớ Ngày Xưa… Thức Với Mũi Điện Khe Gà Tính Cách La Gi Bàu Trắng Lung Linh Sắc Nắng Bình Tuy Những Ngày Tháng Tư Nghẹt Thở Tế Thu Lễ Hội Cù Lao Câu Du Xuân Tà Cú Nhớ Lê Phương Chi ! Dị Dạng Sự Tích Hòn Bà ? Kỳ Diệu với Công Trình Tượng Phật Nằm ở chùa Tà Cú Đồi Trăng Phế Tích Phú Hài Phú Quý Đảo Xanh Biển Ngọc Nghề Đi Biển Xưa Cá và Mắm Tín Ngưỡng Người Hoa ở Phan Thiết Đất Bình Thuận Thuở Đầu! Một Góc Nhỏ Cali… Dòng Sông Dinh Muôn Thuở ! La Gi, Xứ Biển Trăm Năm! Thuyền Thúng Trên Bờ Biển La Gi! Góc Trời Tam Đảo! Dấu Xưa Tuy Phong Địa Danh Cẩm Kê Với Mũi Kê Gà Đi Tìm Địa Danh Bình Tuy Đường Cái Quan Trên Đất Bình Thuận Trở Lại Một Địa Danh Dinh Thầy Thím Tên Gọi Đất Xưa LÂM HỒNG LONG với những bức ảnh lịch sử giàu tính nhân văn Báo Chí Tỉnh Lẻ Trước Năm 1975 Ngô Đình Miên Với Nỗi Dịu Dàng Tìm Về Chân Thật ! NGUIỄN NGU Í Những Trang Văn Giữa Cơn Điên - Tỉnh Đọc Thơ Xuân Ly Băng Một Thời Văn Nghệ Chưa Xa ! Chất Điên Trong Thơ Nguyễn Ngu Í ! Nghĩ Về Địa Danh Ngảnh Tam Tân Tính Chân Thật trong “Trời Cao Đất Thấp Chúng Ta Thì…”! Khó Quên Những Ngày Tạ Chí Đại Trường Ở Phan Thiết! Trong Thơ Hồ Việt Khuê Vẫn Mượt Cỏ Ngày Xưa! Từ Chuyện Viết Mới Tiếng Việt Đến Nhà Văn Nguiễn Ngu Í Thử Bàn Về Địa Danh Mương hay Mường Mán! Nhà Văn Hồ Việt Khuê Với Tác Phẩm Mới