Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
NHỚ QUÊ TA THỜI TRĂM NĂM TRƯỚC

*gởi đất quê La Gi.

Chợt nghĩ mình- ta lưu dân xứ biển
Dẫu cuối đời còn sợ bãi tha ma
Như mẹ kể ngày xưa thời mông muội
Dòng La giang ôm chiếc bóng rừng già

Uống chưa cạn vò rượu khê buồn tủi
Thôi xuống thuyền theo con nước ra khơi
Bà Chúa đảo mộng mơ dài tóc sóng
Buông chiếc neo đâu vói nỗi nghiệp đời

Ở quê này bụi măng tre chết đắng
Cọng rạ khô cuối xóm gió đìu hiu
Cây cỏ vô tình để tháng năm thức trắng
Mà quên thôi mây phiêu lãng góc chiều

Con chim lạc bầy tìm đêm giấu nắng
Lưng núi cao ôm ngọn bấc bơ phờ
Khuya tịch liêu chao nghiêng trăng vằng vặc
Thương bóng mình thương nhớ chuyện ngày xưa.

 2019..Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ BìnhTuy ngày 12.7.2020 .