BÙI THANH XUÂN

  • Tên thật là Bùi Thanh Xuân
  • Sinh năm 1956
  • Hiện sống tại Đà Nẵng  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI