NGUYỄN THỊ HẬU

  • Sinh năm: 1958 tại Hà Nội.
  • Nguyên quán: Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
  • Tiến sĩ Khảo cổ học, cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu xã hội Tp. Hồ Chí Minh
  • Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử VN.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • ĐI TÌM TRONG ĐẤT nxb Thanh Niên - 12.2007
  • ..................................  • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

    TẢN MẠN VỀ NGƯỜI PARIS PARIS, MÙA THU TÍM VỚI SÀI GÒN GHI CHÉP TỪ MỘT CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT MÙA VẮNG DÃ QUỲ NƠI TÔI GỬI LẠI TUỔI THƠ... CAFÉ MỘT MÌNH GIAO MÙA CHỊ, VÀ EM, VÀ … SISTER, AND BROTHER, AND… GIAN BẾP CỦA NGOẠI NHỚ HUẾ HOÀI NIỆM XỨ ĐOÀI GẶP LẠI DÃ QUỲ ĐỂ XEM TA CÓ THỂ GẶP NHAU BẰNG NHỮNG CÁCH NÀO ? NHỮNG MẢNH VỠ ... VĂN HOÁ ÓC EO, MỘT NỀN VĂN HOÁ CỔ Ở NAM BỘ XÓM LÒ GỐM SÀI GÒN XƯA VÀI NÉT VỀ VĂN HOÁ KHẢO CỔ ĐỒNG NAI KHẢO CỔ HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI ĐỒ GỐM CỔ TÌM THẤY Ở SÔNG ĐỒNG NAI TÁNG THỨC MỘ CHUM Ở ĐÔNG NAM Á ĐẤT VÀ NGƯỜI BẾN TRE KHU DI TÍCH GÒ THÁP (ĐỒNG THÁP) TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA ÓC EO VÀI NÉT VỀ VŨ KHÍ CỔ VIỆT NAM HỆ THỒNG DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT LOẠI TRANG SỨC CỔ ĐỘC ĐÁO : KHUYÊN TAI HÌNH HAI ĐẦU THÚ VẬT LIỆU KIẾN TRÚC BẰNG ĐẤT NUNG TẠI DI TÍCH HOÀNG THÀNH THĂNG LONG ĐÔ THỊ SÀI GÒN – MỘT GÓC NHÌN VỀ BÌNH DƯƠNG THĂM NHÀ CỔ VÙNG GỐM ĐÔNG NAM BỘ CỔ VẬT GỐM TRONG VĂN HÓA ÓC EO ĐÔ THỊ Ở NAM BỘ THỜI CẬN ĐẠI VÀI NÉT VỀ VĂN HÓA SA HUỲNH Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM VÀI NÉT VỀ VĂN HÓA CHĂMPA NGUYỄN HOÀNG VÀ BƯỚC ĐẦU TIẾN VÀO VÙNG NAM TRUNG BỘ