TIỂU LỤC THẦN PHONG

  • Tên thực là Nguyễn Thanh Hiền, nick Steven N,
  • Bút danh: Tiểu Lục Thần Phong, Du Tâm lãng Tử, Hiền Nguyễn, Đồng Thiện...
  • Nguyên quán: Diêu Trì - Bình Định
  • Tốt nghiệp đại học tổng hợp 1993, sang Mỹ năm 2000,
  • Hiện đang sinh sống tại thành Ất Lăng (Atlanta - Georgia)
  • Viết thường xuyên cho Việt Báo, Chánh Pháp, Thư Viện Hoa Sen....
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Sách đã in: Giữa Con Đường Với Vết Trầm (thơ), Mộng Trùng Hoa (thơ) Hoa Đào Năm Ấy (Truyện và tản văn), Em vẫn Là Nỗi Đau Đời (thơ), Kể chuyện mà Chơi ( truyện ngắn và tản văn), Mộ Hoa ( trường ca, thơ), Hạc cầm ( thơ)