TRẦN HỒNG VĂN

 • Sinh quán: Nam Định
 • Tốt nghiệp: - Đại Học Saigon (1964), University of Florida, Ph.D. (12/1974)
 • Nguyên giáo sư các trường: Đại Học Nông Nghiệp Saigon, Đại Học Minh Đức, Đại Học Kinh Tế.
 • Nhân viên Thành Phố Houston, Texas, Hoa Kỳ (Đã nghỉ Hưu)
 • Cố vấn Đại Học Rice (Houston, Texas)
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • 4 cuốn gồm nhiều bài viết về các đề tài Khoa Học
 • 5 cuốn truyện phóng tác các truyện ngắn của các tác giả đương thời.
 • Nhiều truyện ngắn đã đọc trên YOUTUBE: TRUYEN DOC TRAN HONG VAN và TRUYEN NGAN TRAN HONG VAN. • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  VĂN - TRUYỆN

 • TRONG KHU RỪNG RẬM .
 • CÁNH TAY PHẢI .