TRẦN HỒNG VĂN

  • Sinh quán: Nam Định
  • Tốt nghiệp: - Đại Học Saigon (1964), University of Florida, Ph.D. (12/1974)
  • Nguyên giáo sư các trường: Đại Học Nông Nghiệp Saigon, Đại Học Minh Đức, Đại Học Kinh Tế.
  • Nhân viên Thành Phố Houston, Texas, Hoa Kỳ (Đã nghỉ Hưu)
  • Cố vấn Đại Học Rice (Houston, Texas)
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • 4 cuốn gồm nhiều bài viết về các đề tài Khoa Học
  • 5 cuốn truyện phóng tác các truyện ngắn của các tác giả đương thời.
  • Nhiều truyện ngắn đã đọc trên YOUTUBE: TRUYEN DOC TRAN HONG VAN và TRUYEN NGAN TRAN HONG VAN.