NGUYỄN VŨ SINH

  • Tên thật: Nguyễn vũ Sinh
  • Sinh ngày 16.12.1953 tại Diên Khánh Khánh Hòa .
  • Hiện sống tại Việt Nam.  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI