NGUYỄN VŨ SINH

 • Tên thật: Nguyễn vũ Sinh
 • Sinh ngày 16.12.1953 tại Diên Khánh Khánh Hòa .
 • Hiện sống tại Việt Nam. • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI

  THƠ

 •  THƯƠNG HỒ  
 •  NGUYÊN KHÔI  
 • NHÃ KHÚC   
 • THƠ BỐN CÂU   
 •  NGÀY MAI  
 • SỰ TRẦM TƯ CỦA ĐÁ   
 • KHÉP GIẤC HOANG MƠ  
 • NHẶT LÁ THU XƯA  
 • CHAO ÔI   
 • NHỮNG CON SỐ CHƯA CÓ LỜI GIẢI 
 • CÁNH BUỒM CÔ LIÊU  
 • VÒNG ĐỜI 
 • SÀI GÒN ƠI! 
 • BÊN CỒN SÔNG THƠ 
 • THƠ BỐN CÂU 
 • NGÀN NĂM MÂY TRẮNG CÒN BAY 
 •  NGƯỜI DƯNG
 • TỰ DO VÀ CÁI CHẾT MỎI MÒN  
 • CÒN TRONG KÝ ỨC MIỀN THƯƠNG DẠT DÀO 
 • NGHE GIÀ LÀNG KỂ CHUYỆN  
 • CUỘC SỐNG NÀO CHẲNG CÓ PHÂN LY 
 •  KỶ VẬT SAU CÙNG 
 • ĐIỀU GIẢN DỊ 
 • TUỔI HỒNG  
 • CHIM KHÁCH 
 •  MỘT THOÁNG KONTUM
 • CỤC VÀNG BÊN SUỐI - văn
 • KÝ ỨC VỤN 
 • LỬA
 • HƯƠNG TỪ MẪU
 • SẮC MÀU
 • HUẾ NGÀY XƯA
 • LẶNG
 • MẮT LỬA
 • MẬT THOẠI
 • CHỈ CÓ ĐẠI NGÀN MỚI BIẾT
 • GẢY ĐÀN LÊN HỠI NGƯỜI TRI KỶ!
 • ĐÔI MẮT KONTUM
 • EM CÓ NHỚ?
 • THÁNG TƯ NHỚ NẮNG SÀI GÒN
 • CHƯ HƠ RÔNG (*)
 • ĐÊM PHỐ THỊ
 • CÒN TRONG ANH MÀU ÁO LỤA VÀNG
 • ĐOM ĐÓM BAY ĐÊM