Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      tranh của Killien Huynh


   
HOANG MẠC

Bầy lạc đà đi qua sa mạc
Lưng thồ hàng chân bước thong dong
Trên cồn cát cừu non lầm lạc
Lằn roi mục tử quất buốt lòng.

Bầy lạc đà chân vang tiếng nhạc
Từ xa gió xoáy thổi ngang trời 
Hòa trong gió âm thanh lục lạc 
Trên vòm không trăm ngọn đèn soi.

Thân đàn cừu nhát roi bỏng rát
Nắng chang chang cồn cát bên đồi
Bầy cừu bước chân đi lầm lũi
Mục tử kề bỗng thở kiệt hơi!

Hocbato-6-1-2022
 
NHỚ MÁU 

Giọt máu đỏ kết tinh từ cha mẹ
Cho thân thắm hồng thuở mới sinh ra
Nên mỗi giọt máu kia là vô giá
Nuôi thịt da xương kết vẹn hình hài.

Máu ông cha ngàn năm vẫn chưa phai
Từ thuở xưa tiền nhân đi mở cõi
Cho núi sông thiêng vẹn toàn một dải
Mỗi tấc đất làng đã hóa bàn chông.

Bốn ngàn năm dòng máu đỏ Lạc Hồng
Trang sử xanh bao chiến công hiển hách
Bởi sông núi chẳng thể nào chia cách
Nên nối liền một dải đất non sông.

Đất quê hương như đã dựng thành đồng 
Còn lưu danh tướng quân Trần Bình Trọng
"Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc"
Lũy tre làng hóa cọc nhọn Bạch Đằng Giang.

Từ Cà Mau cho đến Ải Nam Quan 
Mỗi tấc đất ngỡ thấm từng giọt máu
Mỗi tấc biển xưa ông cha gìn giữ
Vẫn vẹn toàn cho đến vạn ngày sau.

Mỗi thước đất quê dựng bóng cờ lau
Máu vô giá người hy sinh đã mất
Vì vinh dự được bảo vệ Tổ quốc 
Cho trời quê hương xanh thắm một màu.VVM.07.1.2022