Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
Ca sĩ - tranh Võ Công Liêm
      

 
NỖI BUỒN THƯỢNG ĐẾ  

chúa biết trần gian lắm khổ đau
lửa cháy
nước ngập
bão bùng một khi
lại thêm chiến dịch thình lình bất dzơn
nhà thương nhà nhớ
cũng đành vậy thôi
ai nhè phận số long đong
không chết lửa
cũng chết chìm
một mai có bị đừng trách ông trời
chúa thương chúa cứu dân lành mỗi khi
đại dịch 19 phản hồi
từ đâu đem đến đổ thừa cho ông
lạy trời cơn lụt mỗi năm
tràn be té hủ
con cá lội
dưới sông cũng buồn
lạy trời chận đứng gió cuồng
tan gia bại sản
con kè kè
cũng thất kinh

lạy chúa con là người ngoại đạo*
bài thánh ca buồn lại buồn hơn
xin cho mưa thuận gió hòa
để mai mốt
bay về một chuyến
cho đở nhớ thầy u
đã lắm lần
chúa buồn
thế sự
đổi thay
e rằng mặt lạ** từ đâu xuống trần
đứng xa vạn dặm mắt lồi trợn trong
chúa buồn da diết là buồn
nỗi buồn còn đó biết đâu mà lường
trên cao nhìn xuống đớn đau phận người
tại vì trái cấm đời xưa thuở nào
chớ chi biết sớm thì hay vô cùng
‘lỗi tại tôi mọi đàng’***
amen !
 
HUYỀN THOẠI CỦA HOÀNG HÔN  

nắng phả vào tôi như buốt giá tim đau như lệ sa bà
bàn tay em thuở nọ dưới mái sân trường ngày đó
đêm giã từ vang vang ngoài ngõ em nhớ không ?
để về dưới tuyết nghe bao la tự tình
thời gian ngã màu từ những khoảng trống không cùng
gọi tên em như nuối chết . bàn tay khẽ chạm vào ngực thở
phục sinh ! ôi phục sinh mùa đông rụng tràn môi em
tóc dài vuốt mặt chiều không tả
trăng nghiêng vai dưới trời quá khứ
khoát lạnh lên mình nỗi nhớ mong
huyền thoại của hoàng hôn trên sân thượng cuộc đời lất phất bay
biến tôi vào cõi hư vô không dấu tích không hư hao không hối tiếc
với nụ cười hoang dại thuở xanh ngát rừng phong
vọng từ huyết lệ của tận cùng đất đục gầm dưới mộ
tôi không là tôi với cát bụi mù tăm . chẳng là chi chẳng là không (1)
cho dù có chi chăng . tôi bước vào cõi lặng . trong bóng hoàng hôn tôi.
 
HÀI-KÚ THƠ  

Tới đây xem
những cành hoa gãy gió . thật
đau đớn thay phận má hồng.

(võcôngliêm phỏng dịch bài thơ Hài-Kú của Ba Tiêu- BASHÕ (2)

Come see
real flowers
of this painful world.

(BASHÕ)

(ca.ab.yyc . Xmas-Eve 2021)
* Dựa vào lời nhạc của người nào..
** Aliens (UFO)
*** Rút từ kinh cầu nguyện của Thiên Chúa giáo.
(1) ‘quidquid est, est; quidquid non est, non est.’ (Descartes)..
(2) Ba-tiêu/Bashõ: Thi nhân Nhật Bản (1644-1694); người ưa trồng chuói .VVM.07.1.2022