TÂM NGUYỆN

  • Tên thật : Trần Thị Biên
  • Sinh ngày 6-7-1944
  • Tại Trà Vinh
  • Trước năm 1975 : Làm việc tại Pháp Quốc Thương Mãi Ngân Hàng Saigon (BFC)
  • Từ năm 1977 : Học Phật trong nhóm HOA NGHIÊM Do Cư Sĩ Nguyễn Quang Lượng hướng dẫn.
  • Thành viên Câu Lạc Bộ Sách Xưa và Nay tại Sài Gòn.  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    PHẢI CHĂNG QUẢ BÁO NHÃN TIỀN? CẢM NHẬN LẦN ĐẦU ĐẾN NƯỚC MỸ MỘT CHUYẾN DU LỊCH BỤI Ở SINGAPORE THÊM MỘT ĐIỀU LẠ CHO KHU VƯỜN KỲ LẠ LONG AN NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN HÁI LỘC 11 TUẦN MỸ DU (1) 11 TUẦN MỸ DU (2) VỊ ĐẮNG TUỔI GIÀ 20 NGÀY RỚT ĐỊA NGỤC TẢN MẠN ĐẦU XUÂN Chút Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Đà Lạt CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP ƯỚC GÌ CÓ MỘT NGÀY…. KÝ ỨC VỀ XUÂN PHẬT VÀ CHÚNG SINH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA LỤC TỔ HUỆ NĂNG VÀ SƯ THẦN TÚ MỘT CÁI NHÌN MỚI VỀ ĐẠO PHẬT 32 TƯỚNG TỐT CỦA PHẬT CÓ THẬT HAY KHÔNG ? TRÍCH MỘT SỐ CÂU HỎI TRONG KINH VIÊN GIÁC GIỚI và GIỚI GIẢI THOÁT CÁCH TIN PHẬT CÁI TÂM TRONG ĐẠO PHẬT CHÍNH KINH VIẾT VỀ QUY Y NHƯ THẾ NÀO ? CÔNG NĂNG TU TẬP NỤ CƯỜI XUYÊN THỜI GIAN TẾT XƯA - TẾT NAY TẾT QUÊ - TẾT CHỢ MÙA XUÂN BẤT TẬN CỦA ĐẠO PHẬT MỘT CÁI NHÌN VỀ THIỀN TRONG ĐẠO PHẬT ĐÔI ĐIỀU VỀ BÁT NHÃ TÂM KINH BỐ THÍ và BỐ THÍ BA LA MẬT BÀN VỀ PHẬT TÁNH và THẤY TÁNH ĐẠO PHẬT DƯỚI MẮT CÁC NHÀ KHẢO CỔ TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương I. MỘT BÀI HỌC VỀ NHÂN QUẢ QUA KINH VU LAN BỒN TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương I - Kỳ thứ 2 . TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương I - Kỳ thứ 3 . CHÚNG TA BIẾT GÌ VỀ “GÃ CÙNG TỬ” ? TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương II - Kỳ thứ 4 . TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương III - Kỳ thứ 5 . ĐỂ MÙA XUÂN CÒN MÃI NƠI ĐỜI TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 6 . TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 7 . TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 8 . TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 9 . TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 10 . TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 11 . TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 12 . TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 13 . TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 14 . TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Chương IV - Kỳ thứ 15 . TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Kỳ thứ 16 . TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - Kỳ thứ 17. Kết . GIẢI MÃ "THIỀN" VÌ SAO TÔI CHỌN GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA ĐẠO PHẬT QUA LỜI GIẢNG DẠY CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG TRONG PHÁP BẢO ĐÀN KINH -1- CHÚT SUY TƯ NHÂN MÙA VU LAN ĐẠO PHẬT QUA LỜI GIẢNG DẠY CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG TRONG PHÁP BẢO ĐÀN KINH -2- CỔ TÍCH THỜI @ BAO GIỜ MÙA XUÂN VĨNH CỬU MỚI THẬT SỰ ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI ? TẠI SAO ĐẠO PHẬT DÙNG HOA SEN LÀM BIỂU TƯỢNG? CÓ CẦN PHẢI “ĐI” MỚI “TU” ĐƯỢC? NHƯ LAI CÓ PHẢI LÀ PHẬT TỔ NHƯ LAI ? PHÁP CÚNG DƯỜNG 1. PHÁP CÚNG DƯỜNG 2. THƠ THIỀN,PHẬT NGÔN & THƠ ĐỜI THIỀN ĐỊNH của ĐỨC THÍCH CA và của NGƯỜI THỜI NAY CHÚNG TA HIỂU GÌ về PHƯƠNG TIỆN của ĐẠO PHẬT (1) CHÚNG TA HIỂU GÌ về PHƯƠNG TIỆN của ĐẠO PHẬT (KẾT) VỀ KINH NGỤY TẠO HƯƠNG TƯỚNG – HƯƠNG TÂM LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI TIN NHÂN QUẢ XUẤT GIA và TẠI GIA XUẤT GIA và TẠI GIA (kết) LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH HIỂU ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO? NHÂN MÙA VU LAN NÓI VỀ CHỮ HIẾU ĐỌC “ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU” của HUỲNH THIÊN KIM BỘI VIỆC TRUYỀN Y BÁT LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH HIỂU ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO? (2) VIỆC TRUYỀN Y BÁT LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH HIỂU ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO? (3) VIỆC TRUYỀN Y BÁT LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH HIỂU ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO? (4) NĂM 2016 VÀ CÂU CHUYỆN VỀ CHÁNH PHÁP NƠI BẮT ĐẦU CỦA XUÂN DI LẶC Con Trâu của Ngài Quy Sơn PHÁT HIỆN MỚI VỀ CHÚ ĐẠI BI ĐẠO PHẬT KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TÔN GIÁO MÀ CHỈ LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC(Công trình nghiên cứu của Tâm Nguyện) ĐẠO PHẬT KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TÔN GIÁO MÀ CHỈ LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC(Công trình nghiên cứu của Tâm Nguyện) MỘT SỐ ĐIỂM PHI LÝ TRONG VIỆC ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT ĐỌC LẠI HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG ĐỨC THÍCH CA ĐÃ NGỒI THIỀN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐẮC ĐẠO? GIẢI OAN CHO KINH ĐẠI THỪA ĐI TÌM MÙA XUÂN BAO GIỜ THÌ CHÁNH PHÁP SẼ RA ĐỜI? CÂU CHUYỆN PHÓNG SINH TƯỢNG và PHẬT ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT VÀO CUỘC SỐNG CÂU HỎI LỚN NHÂN NGÀY PHẬT ĐẢN NGƯỜI TU SĨ PHẬT GIÁO CÓ NÊN CẢI CÁCH HÌNH THỨC CHO HỢP VỚI THỜI ĐẠI? TÔN VINH PHẬT LẠM BÀN VỀ CHỮ VẠN CỦA ĐẠO PHẬT DẤU ẤN CỦA ĐẠO PHẬT PHẬT LÀ GÌ? ĐỨC THÍCH CA ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ THÀNH PHẬT? THÀNH PHẬT CÓ PHẢI LÀ THÀNH THẦN LINH HAY KHÔNG? TU PHẬT THỜI NAY 1 TU PHẬT THỜI NAY 2 Chạm mốc SINH TỬ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO PHẬT KINH CÓ PHẢI ĐỂ TỤNG? NGHĨ VỀ ĐẠI LỄ VESAK CÁC THỪA TRONG ĐẠO PHẬT