TÂM NGUYỆN

 • Tên thật : Trần Thị Biên
 • Sinh ngày 6-7-1944
 • Tại Trà Vinh
 • Trước năm 1975 : Làm việc tại Pháp Quốc Thương Mãi Ngân Hàng Saigon (BFC)
 • Từ năm 1977 : Học Phật trong nhóm HOA NGHIÊM Do Cư Sĩ Nguyễn Quang Lượng hướng dẫn.
 • Thành viên Câu Lạc Bộ Sách Xưa và Nay tại Sài Gòn. • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  TRUYỆN & VĂN

 • TẢN MẠN ĐẦU XUÂN
 • KÝ ỨC VỀ XUÂN


 • BIÊN LUẬN

 • BAO GIỜ MÙA XUÂN VĨNH CỬU MỚI THẬT SỰ ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI?
 • NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN HÁI LỘC
 • CÁC TÔNG, PHÁI TRONG ĐẠO PHẬT
 • GIẢI MÃ NỤ CƯỜI CỦA NGÀI CA DIẾP
 • NGHI VẤN VỀ SỰ CHIA RẺ GIỮA TĂNG ĐOÀN NGÀY XƯA SỰ CHIA RẺ ĐÓ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN ĐẠO PHẬT ?
 • TẠI SAO CÚNG DƯỜNG PHẬT LẠI THÀNH PHẬT ? ......
 • TẠI SAO NGƯỜI THỜI NAY CŨNG NGỒI THIỀN MÀ KHÔNG CHỨNG ĐẮC ?
 • MỘT SỐ BÀI HỌC VỀ NHÂN QUẢ QUA KINH VU LAN BỒN
 • SỰ QUAN TRỌNG CỦA TRÍ HUỆ TRONG ĐẠO PHẬT
 • ƯỚC GÌ CÓ MỘT NGÀY…. - văn
 • CÁI TÂM và CON ĐƯỜNG TU PHẬT
 • PHẬT VÀ CHÚNG SINH
 • THIỀN & ĐẠO PHẬT
 • 32 TƯỚNG TỐT CỦA PHẬT CÓ THẬT HAY KHÔNG ?
 • TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT - toàn tập
 • GIẢI MÃ "THIỀN"
 • SỰ KHÁC BIỆT GIỮA LỤC TỔ HUỆ NĂNG VÀ SƯ THẦN TÚ
 • CÁC THỪA TRONG ĐẠO PHẬT
 • LÝ THUYẾT & THỰC HÀNH ĐẠO PHẬT
 • TIN PHẬT NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG CHÁNH PHÁP?
 • VỀ KINH NGỤY TẠO (APOCRYPHA)
 • VỀ CHÚ ĐẠI BI
 • Ý NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN
 • ĐẦU NĂM VÃNG CẢNH CHÙA Ở CHÂU ĐỐC
 • PHẬT DI LẶC liên quan gì đến sự ra đời của CHÁNH PHÁP ?
 • CHÚA, PHẬT ĐÃ BỎ LOÀI NGƯỜI, HAY LOÀI NGƯỜI ĐÃ PHẢN BỘI CÁC NGÀI ?
 • PHẬT VÀ CHÚNG SINH
 • CON ĐƯỜNG ĐỘ SINH
 • HIỂU và HÀNH  ĐẠO PHẬT THEO ĐÚNG CHÁNH PHÁP
 • NHÂN ĐỌC BÀI “TRỞ VỀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT ĐỂ PHỤNG SỰ NHÂN SINH” CỦA T. T. THÍCH NHẬT TỪ  
 • TIN & HÀNH ĐẠO PHẬT THẾ NÀO CHO ĐÚNG CHÁNH PHÁP 
 • ĐẠO PHẬT MUỐN NÓI GÌ QUA PHÁP VÔ THƯỜNG?