VŨ ANH TUẤN

 • Sinh ngày 24-3-l937
 • Tại Hải Phòng, Bắc Việt.
 • Cựu học sinh trường Thầy Dòng Hải Phòng.
 • Cựu giáo sư Anh Văn
 • Cựu đại diện thương mại cho Công ty Công Nghiệp nặng Ishi-Kawajima-Harima Nhật Bản
 • Từ 1975 đến nay, hành nghề Dịch Giả, chuyên dịch các sách Văn Học từ Việt sang Anh văn, Pháp văn.
 • Các Bút hiệu khác : Vũ Thư Hữu , Vũ Thiên Kim, Huỳnh Nguyệt Anh, Trần Thúy Nga, Đặng Minh Quyên, Huỳnh Song Anh, Huỳnh Lệ Anh , Đỗ Thiên Thư , Hoàng Kim Thư, Đào Minh Diệu Xuân, Lệ Ngọc.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • VIỆT NAM, VĂN MINH VÀ VĂN HÓA (VIETNAM CIVILIZATION AND CULTURE)- 1992
 • TẾT CẢ VIỆT NAM VÀ BÁO XUÂN NAM KỲ (Vietnamese Lunar New Year & a History of Springtime Magazine in Cochin China)- 2000
 • HỒN QUÊ HƯƠNG QUA TRANH LỤA CỦA HOẠ SĨ NGUYỄN THỊ TÂM (SOUL OF THE HOMELAND THROUGH ARTIST NGUYEN THI TAM' S SILK PAINTINGS)- 2005
 • THỜI GIAN VÀ BIỂN KHƠI (TIME AND THE SEA)- Tập thơ của Việt Nguyễn - 2006.
 • NGOẠ VÂN YÊN TỬ (YEN TU. THE CRADLE OF CLOUDS)- thơ Hoàng Quang Thuận - 2005.
 • BẢN TÓM LƯỢC VỀ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ Ở CÔN ĐẢO (EXPOSE SOMMAIRE SUR LA ZONE DES VESTIGES HISTORIQUES A CON DAO) - 2005
 • THI VÂN YÊN TỬ (THE POETIC CLOUDS OF YEN TU) - Thơ Hoàng Quang Thuận- 2006
 • SẮC HƯƠNG CHO ĐỜI (SCENT AND BEAUTY FOR PEOPLE AND LIFE) - Thơ Vũ Mão - 2008
 • BỐN MÙA (FOUR SEASONS)- Thơ Trần Nhuận Minh- 2008
 • HỘI THẢO THI VÂN YÊN TỬ CỦA HOÀNG QUANG THUẬN (WORKSHOP ON THE THI VAN YEN TU BY HOANG QUANG THUAN) - 2008
 • Hảo Mộng (Wonder Dreams) tập truyện bằng Việt và Anh ngữ, nhà xuất bản Văn Nghệ, 2009
 • NGUYỄN GIA TRÍ NÓI VỀ SÁNG TẠO (PAINTER NGUYEN GIA TRI'S WORDS ON CREATION)- 2010
 • MIỀN DÂN GIAN MÂY TRẮNG (The White Cloud Popular Area) tập thơ song ngữ Việt-Anh của Trần Nhuận Minh, 2011
 • TÀU XANH LƯỚT GIỮA BIỂN TRỜI (A BLUE SHIP GLIDING OVER THE BOUNDLESS SEA) thơ song ngữ Việt-Anh của Giáo Sư - Tiến Sĩ Vũ Đình Huy
 • NỤ HÔN MUỘN, Tập truyện ngắn của hai tác giả Vũ Anh Tuấn và Đàm Lan , Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2012
 • TRINH THIÊNG (Tuyển tập 9 bài thơ tình Việt-Anh-Pháp với một bản dịch tiếng Anh của Vũ Anh Tuấn và một bản dịch tiếng Pháp của Trần Thiện Đạo) Virginal and sacred (Collection of 9 trilingual love song poems by Bùi Minh Quốc with an English translation by Vũ Anh Tuấn and a French translation by Trần Thiện Đạo) Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2012 (Vietnamese Writers' Association Publishing House 2012)
 • "VƯỜN HỒNG ABC của hai Đồng tác giả Lan Hinh và Giang Lam - Bản dịch Anh Ngữ của Vũ Anh Tuấn" (ABC ROSE GARDEN POEMS by Co-authors Lan Hinh & Giang Lam - English translation by Vũ Anh Tuấn)
 • Dịch bản "Hơi thở của linh hồn" (The breath of the soul) của LM Nguyễn Hữu Triết.
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  THƠ

 • THANKING THE GRASS
 • MIỀN DÂN GIAN MÂY TRẮNG - THE WHITE CLOUD POPULAR AREA - thi tập
 • TÌNH ẢNH
 • EM BIẾT KHÔNG?
 • THƯA NÀNG SIÊU MỸ NỮ...
 • À LA TRÈS BELLE...
 • LOVE PORTRAIT
 • SAIS-TU?
 • CÁI CHẾT VUI VẺ
 • TRUYỆN - VĂN

 • NHÀ ĐIÊU KHẮC KINH HOÀNG
 • NGÀY XUÂN NGHE CÁC NHÀ VĂN KỂ CHUYỆN THI SĨ TẢN ĐÀ
 • TIỀN TÀI, VẬN MAY VÀ HẠNH PHÚC
 • LÒNG LANG DẠ THÚ
 • NGƯỜI SONG SINH
 • NÉT CHỮ TÊN SÁT NHÂN
 • NHỮNG BƯỚC CHÂN CỦA TỬ THẦN
 • THAM VỌNG TỘI LỖI
 • ĐỀN TỘI ĐỀN TÌNH
 • ĐẤT VIỆT ĐÂU THIẾU NGƯỜI TÀI?
 • NGÀY TẬN THẾ
 • XƯNG TỘI LẦN CHÓT
 • SANG HƠN MỸ
 • ĐƯỜNG VỀ THÁNH ĐỊA
 • VIÊN  NGỌC  BÍCH  THÀNH RAMAPOUR
 • THỨ DUY NHẤT KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN
 • TÌNH THÙ
 • CHIẾC BÌNH ĐỜI MINH
 • ONATHBABOU, NGƯỜI HAY MA ?
 • MÁI ẤM TÌM VỀ
 • CHÚA TRỜI, ANH VÀ EM
 • LƯỠI GƯƠM ĐẪM MÁU
 • NHỮNG GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
 • BIÊN LUẬN - NHẬN ĐỊNH

 • 2 NĂM TUẤT LY KỲ CỦA CÔNG THẦN NGUYỄN TRÃI
 • VỀ MỘT SỐ NHÀ VĂN VIẾT NHIỀU Ở NƯỚC NGOÀI VÀ Ở NƯỚC TA
 • “PAUL ET VIRGINIE”, CUỐN TRUYỆN TÌNH VƯỢT THỜI GIAN, KHÔNG GIAN
 • HAI CHIẾC THUYỀN RỒNG Ở HỒ NÉMI
 • TRISTAN VÀ ISEULT TRUYỆN TÌNH ĐAM MÊ NHẤT THỜI TRUNG CỔ
 • CHUYỆN VỀ CÁC GIỜ KHẮC SÁNG TÁC TRONG ĐỜI CÁC DANH NHÂN
 • NOSTRADAMUS
 • NÊN DẪN ĐỦ 35 CHỮ TRONG CHÚC THƯ CỦA VICTOR HUGO
 • TÀI VẼ TRANH KHÔI HÀI CỦA TÚ MỠ
 • VÀI CHI TIẾT VỀ MỘT CUỐN CỔ THƯ 122 TUỔI ĐỜI MÀ MÌNH MỚI CÓ CƠ DUYÊN GẶP LẠI
 • MỘT CHUYỆN VUI VUI TRONG NHỮNG NGÀY CÔ VỊT CÔ GÀ CHẾT TIỆT
 • SUR LA ROUTE MANDARINE CỦA ROLAND DORGELÈS
 • ... “BỐN MƯƠI NĂM NÓI LÁO” CỦA CỐ NHÀ VĂN VŨ BẰNG,....
 • MỘT CHUYỆN “CHÂU VỀ HIỆP PHỐ”
 • TÀI VẼ TRANH KHÔI HÀI CỦA TÚ MỠ
 • VÀI CHI TIẾT VỀ CUỐN QUÝ THƯ “HẾT ĐƯỜNG ẢO TƯỞNG”(ILLUSIONS PERDUES) CỦA H. DE BALZAC
 • LƯỢC SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM TỪ KHỞI THỦY TỚI 1945
 • TẢN ĐÀ TRONG LÒNG TÔI
 • NÓI CHUYỆN SÁCH ĐẸP
 • NHỮNG TRUYỆN KIẾM HIỆP TRONG ĐỜI TÔI