NGUYỄN TRỌNG HUÂN

 • Bút danh: Trọng Huân
 • Sinh ngày 02 tháng 12 năm 1958
 • Quê quán: Thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
 • Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I (niên khóa 1980 - 1985).
 • Hiện sống tại Hà Nội
 • Nhà báo, làm việc tại VOV; Hội viên Nhà văn Hà Nội.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Ninh Giang quê hương (chủ biên), Nhà xuất bản Thanh niên, 1996;
 • Người con gái năm Ất Dậu (tập truyên ngắn), Nhà xuất bản Lao động, 1998;
 • Chị tôi (tập truyện ngắn & tản văn cho thiếu nhi), Nhà xuất bản Kim Đồng, 2001;
 • Kỷ vật (tập truyện ngắn), Nhà xuất bản Lao Động, 2005;
 • Bụi vết tháng năm (truyện dài), Nhà xuất bản Lao động, 2009;
 • Số kiếp nàng ơi (tập truyện ngắn); Nhà xuất bản Lao động, 2012;
 • Bệnh nghề nghiệp (tập tiểu phẩm hài & ký sự), Nhà xuất bản Lao động, 2014;
 • Tình yêu sét đánh (tập tiểu phẩm hài), Nhà xuất bản Lao đông, 2014
 • Quán hoa cúc quỳ (tập truyện ngắn và tiểu phẩm hài), Nhà xuất bản Lao động, 2015;
 • Yêu dấu, em (tập truyện ngắn), Nhà xuất bản Dân trí, 2016;
 • Bon bon xứ trời Tây (tập truyện ngắn & ký sự), Nhà xuất bản Lao động, 2016;
 • Cha tôi (tập truyện ngắn), Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2017
 • Bức họa người tình phố núi (tập truyện ngắn), Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2017
 • Con người máy (tiểu thuyết), Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2018 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI