THÁI HUY LONG

  • Quê Quảng Nam, cha Quảng mẹ Huế, vợ Mỹ Tho.
  • Cựu học sinh trung học Trần Quý Cáp Hội An.
  • Tốt nghiệp Kỹ Sư Canh Nông SàiGòn 1967.
  •  Động viên SQTB Thủ Đức khoá 3/68. Ra đơn vị trấn giữ phi trường dã chiến Chóp Chài, Tiểu khu Phú Yên.
  • Biệt phái Bộ Canh Nông, giữ chức vụ Phó ty Gò Công rồi Trưởng Ty Nông Nghiệp Kiến Hoà và Châu Đốc.
  • Tu nghiệp Seed Technology USA 1973. Cải tạo gần 2 năm tại Trảng Lớn, Tây Ninh.
  • Vượt biên đến Canada 1980, học lại từ đầu, tốt nghiệp Electronics Engineering Technology, St Lawrence College, Ontario và làm việc trong ngành (C-Tech, Canadian Marconi, Instantel, Mitel, Alcatel,Raytheon Canada, CPI) cho đến khi về hưu.