HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

 • Tên đầy đủ: Hoàng Thị Bích Hà
 • Tuổi Quý mão
 • Cử nhân Ngữ văn ĐHSP Huế
 • Sinh sống tại Huế Hiện ở tại TP SàiGòn
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • BÌNH LUẬN VĂN HỌC (NxbThuận Hóa, tháng 6/2019)
 • BÌNH LUẬN VĂN HỌC Tập II (Nxb Thuận Hóa, tháng 12/2020)
 • Thơ: MẮC NỢ MÙA ĐÔNG (Nxb Thuận Hóa, tháng 10/2018)
 • Thơ: ĐỪNG VÍ EM LÀ TIA NẮNG (Nxb Thuận Hóa, tháng 7/2019)
 • Thơ: LỜI THƯƠNG GỬI HUẾ (Nxb Thuận Hóa, tháng 11/2020)
 • Thơ xh: CÓ MỘT MÙA ĐÔNG (Nxb Thuận Hóa, tháng 5/2018)
 • Thơ xh: MIỀN XƯA DỊU NGỌT (Nxb Thuận Hóa, tháng 7/2019)
 • Thơ xh : NẺO VỀ TRÊN DỐC NHỚ (Nxb Thuận Hóa, tháng 8/2020)
 • Thơ xh: LÃNG TỬ NGỰ BÌNH (Nxb Thuận Hóa, tháng 12/2020)
 • Thơ xh: VỀ LẠI VỚI NỒNG NÀN (Nxb Thuận Hóa, tháng 12/2020
 • Thơ xh: ĐỢI NGƯỜI VỀ GHÉP NỐT NỬA VẦN THƠ (Nxb Thuận Hóa, tháng 6/2021)

 • Góp mặt trong các tác phẩm:
 • Thơ: HUẾ TÌNH THƠ- Hội thơ Hương Giang, Nxb Thuận Hóa tháng 01/2018
 • TẦN HOÀI DẠ VŨ-TRI ÂM ĐỜI GỌI, Nxb Hội nhà văn, tháng 8/2018
 • Thơ MAI VĂN HOAN, Nxb Thuận Hóa, tháng 4/2019
 • “CỦA TIN GỌI MỘT CHÚT NÀY” tập 2-Chi hội Kiều học VN tại Huế, Tháng 9/2020
 • “CỦA TIN GỌI MỘT CHÚT NÀY” tập 4 -Chi hội Kiều học VN tại Huế, Tháng 11/2018
 • RA KHƠI 5 (Ấn phẩm văn học nghệ thuât) Nxb Hội nhà văn, quý 4 năm 2020
 • RA KHƠI 6 (Ấn phẩm văn học nghệ thuât) Nxb Hội nhà văn, quí I năm 2021
 • QUÁN VĂN 78 (sáng tác –tư liệu- nghiên cứu văn học) Nxb Hội nhà văn, tháng 11/2020
 • QUÁN VĂN 79 (sáng tác –tư liệu- nghiên cứu văn học) Nxb Hội nhà văn, tháng 01/2021 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  THƠ

 • CHÚT HƯƠNG XƯA  
 • HUẾ BÂY CHỪ VẪN RỨA  
 • LÃNG TỬ NGỰ BÌNH  
 • MƯA HUẾ  
 • GỬI HUẾ CHO ANH  
 • LỜI THƯƠNG GỞI HUẾ  
 • GỞI TẶNG NGƯỜI XA HUẾ  
 • QUY LAI YÊN BÌNH  
 • THA THIẾT ĐỂ MÀ CHI!  
 • ÔI TÌNH YÊU!  
 • MỜI ANH VỀ THĂM HUẾ  
 • NỖI NIỀM HOA KHẾ  
 • MÀU TÍM EM YÊU  
 • VĂN & TRUYỆN

 • THƯƠNG MÃI NỤ QUỲNH HƯƠNG  
 • BẾN ĐỖ NÀO CHO EM ? - truyện 
 • TẾT SẮP VỀ ! TÔI LẠI NHỚ TẾT XƯA - truyện 
 • “CŨNG MAY LÀ CHA MẸ NGHÈO ĐỂ CON BIẾT TIỀN LÀM RA KHÓ” - truyện 
 • MƯA BUỒN RƠI XUỐNG PHÍA HOÀNG HÔN - II - truyện 
 • TẤM LÒNG TRUNG TRINH - truyện 
 • MỘT NỮ LƯU XỨ HUẾ VỚI TRUYỆN  KIỀU - nhận định 
 • MƯA BUỒN RƠI XUỐNG PHÍA HOÀNG HÔN - I - truyện 
 • SÀI GÒN VỪA ĐI QUA "CƠN BÃO" ĐANG TỪNG BƯỚC HỒI SINH - truyện 
 • ANH TÔI! - truyện 
 • CHỊ XÍU CỦA TÔI! - truyện 
 • NỤ HÔN KHÔNG NGỌT NGÀO - truyện 
 • SÀI GÒN ƠI! TÔI HỨA… - truyện 
 • NGÀY XƯA KHÔNG TRỞ LẠI - truyện