HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

 • Tên đầy đủ: Hoàng Thị Bích Hà
 • Tuổi Quý mão
 • Cử nhân Ngữ văn ĐHSP Huế
 • Sinh sống tại Huế Hiện ở tại TP SàiGòn
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • BÌNH LUẬN VĂN HỌC (NxbThuận Hóa, tháng 6/2019)
 • BÌNH LUẬN VĂN HỌC Tập II (Nxb Thuận Hóa, tháng 12/2020)
 • Thơ: MẮC NỢ MÙA ĐÔNG (Nxb Thuận Hóa, tháng 10/2018)
 • Thơ: ĐỪNG VÍ EM LÀ TIA NẮNG (Nxb Thuận Hóa, tháng 7/2019)
 • Thơ: LỜI THƯƠNG GỬI HUẾ (Nxb Thuận Hóa, tháng 11/2020)
 • Thơ xh: CÓ MỘT MÙA ĐÔNG (Nxb Thuận Hóa, tháng 5/2018)
 • Thơ xh: MIỀN XƯA DỊU NGỌT (Nxb Thuận Hóa, tháng 7/2019)
 • Thơ xh : NẺO VỀ TRÊN DỐC NHỚ (Nxb Thuận Hóa, tháng 8/2020)
 • Thơ xh: LÃNG TỬ NGỰ BÌNH (Nxb Thuận Hóa, tháng 12/2020)
 • Thơ xh: VỀ LẠI VỚI NỒNG NÀN (Nxb Thuận Hóa, tháng 12/2020
 • Thơ xh: ĐỢI NGƯỜI VỀ GHÉP NỐT NỬA VẦN THƠ (Nxb Thuận Hóa, tháng 6/2021)

 • Góp mặt trong các tác phẩm:
 • Thơ: HUẾ TÌNH THƠ- Hội thơ Hương Giang, Nxb Thuận Hóa tháng 01/2018
 • TẦN HOÀI DẠ VŨ-TRI ÂM ĐỜI GỌI, Nxb Hội nhà văn, tháng 8/2018
 • Thơ MAI VĂN HOAN, Nxb Thuận Hóa, tháng 4/2019
 • “CỦA TIN GỌI MỘT CHÚT NÀY” tập 2-Chi hội Kiều học VN tại Huế, Tháng 9/2020
 • “CỦA TIN GỌI MỘT CHÚT NÀY” tập 4 -Chi hội Kiều học VN tại Huế, Tháng 11/2018
 • RA KHƠI 5 (Ấn phẩm văn học nghệ thuât) Nxb Hội nhà văn, quý 4 năm 2020
 • RA KHƠI 6 (Ấn phẩm văn học nghệ thuât) Nxb Hội nhà văn, quí I năm 2021
 • QUÁN VĂN 78 (sáng tác –tư liệu- nghiên cứu văn học) Nxb Hội nhà văn, tháng 11/2020
 • QUÁN VĂN 79 (sáng tác –tư liệu- nghiên cứu văn học) Nxb Hội nhà văn, tháng 01/2021 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI