NGUYỄN CẨM XUYÊN

  • Tên thật: Nguyễn Văn Duận
  • Siuh ngày 18. 01. 1950 tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
  • Năm 1955: Di cư vào Nam.
  • 1973 : tốt nghiêp Cử nhân Giáo khoa Triết học và Cử nhân Văn khoa.
  • Trước và sau 1975: Dạy học tại Đà Lạt và Ninh Thuận.


  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    Mạc Vị Xuân Tàn Hoa Lạc Tận ... NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY TỪ “KIM VÂN KIỀU TRUYỆN” CỦA THANH TÂM TÀI NHÂN ĐẾN “TRUYỆN KIỀU” CỦA NGUYỄN DU NGUYỄN DU KHÔNG DỊCH “KIM VÂN KIỀU TRUYỆN” CỦA THANH TÂM TÀI NHÂN RA TIẾNG VIỆT VẺ ĐẸP THUÝ VÂN và NHỮNG NGỘ NHẬN RỠ MÌNH LẠ VẺ CÂN ĐAI, HÃY CÒN HÀM ÉN MÀY NGÀI NHƯ XƯA. NGƯỜI CUNG NỮ TRONG CUNG OÁN NGÂM LÀ NHÂN VẬT ƯỚC LỆ “CÒ KÈ BỚT MỘT THÊM HAI, GIỜ LÂU NGÃ GIÁ VÂNG NGOÀI BỐN TRĂM…” CAO BIỀN MỘT NHÂN VẬT NHIỀU HUYỀN THOẠI CÓ THÌ CÓ TỰ MẢY MAY, KHÔNG THÌ CẢ THẾ GIAN NÀY CŨNG KHÔNG. ĐÃ HƠN 70 NĂM QUA, T.T.Kh. VÀ CHUYỆN TÌNH THƠ “HAI SẮC HOA TI GÔN” VẪN TƯƠI NGUYÊN MÀU BÍ ẨN “NỬA NĂM TIÊN CẢNH, MỘT BƯỚC TRẦN AI…” “MẤY CHÙM TRƯỚC GIẬU HOA NĂM NGOÁI…” : TIẾNG THỞ DÀI BUỒN TRONG NỖI ĐAU MẤT NƯỚC. LIÊU TRAI CHÍ DỊ: CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG TRONG CÕI MỘNG. NÚI VỌNG PHU; NHỮNG THIẾU PHỤ CHỜ CHỒNG MUÔN KIẾP HỒ ĐIỆP MỘNG VÀ THƠ NGUYỄN BÍNH. VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN : MỘT THỦ ĐOẠN, MỘT ÂM MƯU TÀN BẠO. MỸ NHÂN TỰ CỔ NHƯ DANH TƯỚNG BẤT HỨA NHÂN GIAN KIẾN BẠCH ĐẦU HỒ XUÂN HƯƠNG - HUYỀN THOẠI VÀ SỰ THỰC. LÁ TRÚC CHE NGANG MẶT CHỮ ĐIỀN “NGÔN HOÀI”: MỘT BÀI KỆ THIỀN RẤT KHÓ DỊCH. T.T.Kh. VÀ CHUYỆN TÌNH THƠ “HAI SẮC HOA TI GÔN” VẪN TƯƠI NGUYÊN MÀU BÍ ẨN. NGUYỄN DU-HỒ XUÂN HƯƠNG; CUỘC TÌNH THƠ HAY ẢO MỘNG ? TRUY TÌM GỐC TÍCH ĐÔI CÂU ĐỐI THIỀN TÔNG PHAN BỘI CHÂU VÀ BIA MỘ HAI CON CHÓ ĐOÀN THỊ ĐIỂM và NGUYỄN THỊ ĐIỂM; AI ĐÃ DỊCH CHINH PHỤ NGÂM RA CHỮ NÔM ? “Tần Cung Oán” Có Phải Là Tác Phẩm Của Ôn Như Hầu ?