NGUYỄN BẢO HƯNG

 • Sinh năm 1939 tại Hà Nội
 • 1962 : Cử nhân giáo khoa Pháp (Licence d'enseignement de francais) - Văn Khoa Sài Gòn
 • 1986 : Licence des Lettres modernes- Université Paris IV, Sorbonne.
 • Thời gian theo học chương trình Cử nhân văn học Pháp hiện đại tại Sorbonne là muốn tìm cơ hội để học hỏi thêm về phương pháp nghiên cứu và tiếp cận các vấn đề văn học, đồng thời đào sâu tìm hiểu về trường phái thơ Tượng trưng (Symbolisme) và một số nhà văn hiện đại Pháp như Marcel Proust, A. Gide, A. de Saint-Exupéry, J.P. Sartre, A. Camus ... 
 • Nghề nghiệp : Ngoài thời gian khoác bộ đồ lính, chủ yếu làm nghề dạy học.
 • Sáng tác :
 • Mãi tới tuổi nghỉ hưu mới nghĩ tới chuyện cầm bút viết. Một phần do thúc đẩy muốn ghi lại trên trang giấy những cảm nghi suy tư rút ra từ trải nghiệm cuộc sống hay thu lượm qua sách vở. Một số bài viết để chia xẻ với các bằng hữu, thân quen và  đăng tài trên các trang mạng hay các diễn đàn như Chim Việt Cành Nam, Thư Viện Sáng Tạo, Khoa Học Đời Sống, Tạp chí Nguồn, Nội san Ái Hữu Lê Ngọc Hân & Nguyễn Đình Chiểu v.v....

 • a) Văn Học, Nghệ Thuật :
          - Trường phái Ấn tượng hay ngôn ngữ hội họa sáng tạo
          - Nguyễn Tất Nhiên, nhà thơ biểu tượng?
          - Có nên đạt vấn đề về khả năng diễn đạt của tiếng Việt?
          - Dịch là phản?
          - Đọc lại Camus nhà văn nhân bản
          - Prévert và Les Feuilles mortes
          - Ernest Hemingway, nhà văn, con người và cõi sống
          - Đi tìm cuốn sách dịch đã mất (luận về bản dịch "Dưới bóng những cô gái mang tuổi hoa" của ông Nguyễn Trọng Đinh)
          - Đi tìm thời gian đã mất với Marcel Proust

 •  b) Thời Sự Qua Lăng Kính Văn Học :
          - Dấn bước thăng trầm (Bài học ứng xử rút ra được thời gian sống trong các trại Cải tạo)
          - Thế sự thăng trầm quân mạc vấn?( bảy bài viết liên quan đến một vài nhân vật hay diễn biến thời sự) • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  BIÊN LUẬN - NGHIÊN CỨU - NHẬN ĐỊNH

 • DẤN BƯỚC THĂNG TRẦM
 • NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC VĂN HÓA HÔM NAY, ÔNG LÀ AI ?
 • MÙA LÁ RỤNG HAY GIẢI MÃ THI TÍNH CỦA CA TỪ “LES FEUILLES MORTES”
 • ALBERT CAMUS: NHÀ VĂN LUẬN VỀ TRIẾT HỌC PHI LÝ, VÀ CÂY VIẾT GẮN BÓ VỚI CÕI SỐNG THẾ GIAN
 • CÁC NỀN VĂN MINH CÓ ĐỀU TỬ VONG ?
 • NGUYỄN TẤT NHIÊN, nhà thơ biểu tượng ?
 • TRƯỜNG PHÁI ẤN TƯỢNG HAY LÀ NGÔN NGỮ HỘI HỌA SÁNG TẠO
 • DẤN BƯỚC THĂNG TRẦM - Kết
 • DẤN BƯỚC THĂNG TRẦM - II b
 • DẤN BƯỚC THĂNG TRẦM - II a
 • DẤN BƯỚC THĂNG TRẦM - I
 • THẤY LẠI NIỀM TIN ĐÃ MẤT .....
 •  HEMINGWAY :  NHÀ VĂN CON NGƯỜI VÀ CÕI SỐNG (KẾT) 
 •  HEMINGWAY :  NHÀ VĂN CON NGƯỜI VÀ CÕI SỐNG (2) 
 •  HEMINGWAY :  NHÀ VĂN CON NGƯỜI VÀ CÕI SỐNG (I) 
 • « PARIS EST UNE FÊTE »
 • ĐI TÌM CUỐN SÁCH DỊCH ĐÃ MẤT (VI)
 • THẾ SỰ THĂNG TRẦM QUÂN MẠC "TẾU" VII
 • BÀI CA TỦ, BẢN NHẠC ĐỂ ĐỜI
 • MÙA LÁ RỤNG "LES FEUILLES MORTES"
 • ĐI TÌM CUỐN SÁCH DỊCH ĐÃ MẤT (III)
 • ĐI TÌM CUỐN SÁCH DỊCH ĐÃ MẤT (II)
 • ĐI TÌM CUỐN SÁCH DỊCH ĐÃ MẤT (I)
 • CÓ NÊN ĐẶT VẤN ĐỀ VỀ KHẢ NĂNG DIỄN ĐẠT CỦA TIẾNG VIỆT ?
 • “ĐI TÌM THỜI GIAN ĐÃ MẤT” VỚI MARCEL PROUST (III)
 • “ĐI TÌM THỜI GIAN ĐÃ MẤT” VỚI MARCEL PROUST (II)
 • ĐỌC LẠI CAMUS, NHÀ VĂN NHÂN BẢN
 • “ĐI TÌM THỜI GIAN ĐÃ MẤT” VỚI MARCEL PROUST (I)