LÊ YÊN

  • Nguyên quán Quảng Trị.
  • Sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Đã in Đi Về Phía Mặt Trời- Và nhiều tác phẩm in chung khác.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Đi Về Phía Mặt Trời
  • Và nhiều tác phẩm in chung khác  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI