TUỆ CHƯƠNG HOÀNG LONG HẢI

 • Cựu giáo chức, quân nhân QLVNCH trước 1975.
 • Hiện sống tại Worcester, thuộc tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  Trước 1968:

 • Sách Giáo khoa: Lịch Sử, Địa Lý và Công Dân Giáo Dục Lớp Đệ Tứ (Thi Trung học Đệ Nhất Cấp).
 • Việt Văn lớp Đệ Tam (Van chương Bình Dân Việt Nam), Công Dân Giáo Dục lớp Đệ Tam .

 • Sau 1975:

 • Viết Về Huế - tập 1, 2...
 • Hương Tràm Trà Tiên (Kể chuyện đánh giặc ở quê hương Nguyễn Tấn Dũng).
 • Hồi Ký Quê Ngoại (Những bài viết về Quảng Trị thời thơ ấu của tác giả).
 • Vết Nám (Hồi ký tù cải tạo).

 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  ANH EM THÙ ĐỊCH - Brother Enemy - Kỳ 1 ANH EM THÙ ĐỊCH - Brother Enemy - Kỳ 2 VE SẦU CHUYẾN XE Bin Laden Đã Đền Tội, Còn Gì Đáng Lo ?! Phận Người Phá Đền Liễu Thăng CÁC BÀI THƠ NÔM ĐẦU TIÊN TRONG VĂN HỌC CHỮ NÔM NÔM NA LÀ CHA MÁCH QUÉ HUY CẬN , ngậm ngùi với kiếp người hay phủ nhận thượng đế TÂN CƯƠNG trong VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM - Kỳ 1 TÂN CƯƠNG trong VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM - Kỳ 2 TÂN CƯƠNG trong VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM - Kỳ 3 NGƯỜI CHỊ TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH ĐOÀN CHUẨN, Lãng Mạn Tiểu Tư Sản MÀU TÍM TRONG THƠ - Nghĩ Về Một Người Suốt Một Đời Bị Đọa Đày Vì Một Bài Thơ: Hữu Loan "AI" TRONG VĂN CHƯƠNG “Ta Lắng Nghe Muôn Cung Đàn…” Cây Trong Văn Chương HUẾ và NGÔ GIA - 1 HUẾ và NGÔ GIA - 2 & 3 - Anh Em Nhà Họ Ngô HUẾ và NGÔ GIA - 4 - Anh Em Nhà Họ Ngô HOA PHƯỢNG Lại Một Người Chị Trong Thơ Hoàng Cầm “Ngó Lên Xã Tắc Hai Hàng Mù U” Hoàng Cầm, “Buồn Teo Một Tiếng Gà!” Hoàng Cầm, Chưa Hết Chuyện Gà Mùa Xuân Nói Chuyện... Mê Gái BIỂN ĐÔNG Chuyện Cái Rốn Tham Vọng Khủng Khiếp của Người Tàu Gà Trong Tục Ngữ, Ca Dao