TRẦN DZẠ LỮ

  • Tên thật Trần Văn Duận
  • Sinh năm 1949 tại Ngọc Anh, Huế.
  • Hội viên Hội Nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Hát Dạo Bên Trời (1995)
  • Gọi Tình Bên Sông (1997)


  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI