TRẦN THOẠI NGUYÊN

  • Biệt hiệu "Thi Sĩ Bụi Đời"
  • Sinh ngày: 12 - 5 - 1950
  • Quê quán: Mộ Đức, Quảng Ngãi
  • Thường trú: Gò Vấp, Sài Gòn
  • Làm thơ từ lúc Tiểu học, thời Trung học có thơ đăng báo ở Thủ Đô, thời sinh viên Triết Viện ĐH Đà Lạt đã đăng thơ trên những Tạp chí uy tín của Sài Gòn.
  • Sau 1975, thơ được đăng lưu trên nhiều trang Websites trong và ngoài nước.
  • Trên nửa thế kỷ làm thơ nhưng vô duyên chưa in được thi phẩm nào! (Dù trước 1975 ở miền Nam đã tự trình bày hình thành 3 thi phẩm bản thảo được bạn bè văn nghệ chuyền tay nhau đọc là SẦU CA TÓC XANH (1969), THIÊN SỨ CA (1972) và Trường ca CỔ XE SẦU MẸ TÔI (1974) nhưng đã bị thất lạc trong ngọn lửa hung tàn của chiến tranh và ngọn lửa hung tàn đốt sạch văn hóa đồi trụy phản động sau 1975 cùng với 3 tủ sách quý được lưu giữ ở 3 nơi Đà Lạt, Bảo Lộc Lâm Đồng và Mộ Đức Quảng Ngãi.


  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI