TẤT HẠ

  • Tên thực là Kim Thu
  • Sinh năm 1987 
  • Nghề nghiệp: giáo viên dạy môn Mĩ Thuật.
  • Công tác tại Trường Tiểu học Kim Hòa B
  • Hiên ngụ cự tại Kim Câu, Kim Hòa, Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.