NGUYÊN LẠC

 • Tên thật : Nguyễn văn Lạc
 • Năm sinh 1950 tại Đại Ngãi tỉnh Sóc Trăng VN
 • Học Đại học Khoa Học Cần Thơ từ 1968-1972
 • 1972-1975 : lính Quân Y Sài Gòn VN
 • Từng dạy học trường Việt Hoa Khải Trí và Trung Học Tư Thục Tân Văn Cần Thơ
 • Hiện đang sống tại thành phố Garland, tiểu bang Texas, USA • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  Quẻ Dịch - Cách Lập Và Giải Đoán (1)TỬU SẮC TÌNH 1TỬU SẮC TÌNH 2Quẻ Dịch - Cách Lập Và Giải Đoán (2)Quẻ Dịch - Bói Quẻ Dịch (3)Quẻ Dịch - Bói Quẻ Dịch (4)CÂU CHUYỆN HAI DÒNG SÔNGCHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH