NGUYÊN BÌNH

  • Tên thật: Nguyễn Bá Bĩnh
  • Sinh: 1953
  • Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế
  • Tốt nghệp: ĐHSP . Huế.
  • Đã in:
  • Tiền Kiếp, Hoa vàng trên áo xanh, Dòng nhực thơm nguyện ước ( Thơ)
  • Quyền năng của ngôn ngữ từ trái tim ( Cảm nhận văn học)


  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI