BEN OH

  • Tên thật Hồ Bê
  • Sinh năm 1953 tại Huế 
  • Định cư tại Hoa Kỳ
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • CHÚT GÌ VỚI HUẾ ( NXB Thuận Hoá )
  • LỠ CHUYẾN ĐÒ CHIỀU ( NXB Thuận Hoá )
  • LUNG LINH MIỀN NHỚ ( NXB Hội Nhà Văn )  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI