BEN OH

 • Tên thật Hồ Bê
 • Sinh năm 1953 tại Huế 
 • Định cư tại Hoa Kỳ
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • CHÚT GÌ VỚI HUẾ ( NXB Thuận Hoá )
 • LỠ CHUYẾN ĐÒ CHIỀU ( NXB Thuận Hoá )
 • LUNG LINH MIỀN NHỚ ( NXB Hội Nhà Văn ) • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  THƠ & TRUYỆN

 • MẸ ƠI! 
 • NGƯỜI ẤY GIỜ ĐÂU! 
 • CHIẾN TRANH
 • MỘT MÙA ĐAU
 • ĐẼM NGUYÊN TIÊU
 • NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 
 • XA NHAU LÀ MỘT NỖI ..
 • CẢM ƠN ĐỜI
 • XUÂN CHỈ MÌNH TÔI 
 • XUÂN ƠI ! NHỚ MẸ  
 • XUÂN BUỒN  
 • NỖI BUỒN KHÔNG TÊN 
 • CON NGƯỜI NGOẠI ĐẠO  
 • CÕI TRỜI  
 • NHỚ NHAU  
 • TẠ ƠN  
 • ĐÔNG VỀ  
 • TÔI MƠ... 
 • TRẢ LẠI MỘT TÌNH YÊU 
 •  CÕI ĐỜI 
 • VẪN CÒN EM BÊN NHAU
 • NGÀY MAI TÔi ĐI
 • NHỚ VỀ MIỀN TRUNG
 • TIẾNG  LÒNG
 • NỤ HÔN NỒNG NÀN 
 • CHIỀU THU 
 •  BIỂN VÀ SÓNG
 •  CẢM ƠN MẸ
 • THIÊN THU 
 • NHỚ THƯƠNG PHỤ TỬ  
 •  ANH CÒN NỢ EM
 • MỘT THỜI ĐỂ NHỚ  
 • TÔI ĐIÊN  
 • ĐÔI BỜ NHỚ NHAU 
 • DỐC NẮNG VÀNG 
 • GỐC ĐÁ  
 • NHỚ NHAU HOÀI  
 • THỨC  
 • Tự Tình    
 • TIẾNG KÈN BUỒN  
 • NỖI NIỀM 
 • NGƯỜI ĐI XA  
 • XA CÁCH  
 • TÂM THIỀN 
 • CHA MÃI BÊN CON 
 • LỤC BÁT VU LAN  
 • HOÀNG HÔN