NGUYỄN THỊ DỊ

  • Sinh năm 1949
  • Tại Bến Tre - Nam Viêt Nam.
  • Nghề nghiệp : Dược
  • Hiện sống tại Troyes - Pháp .
  • Thành viên Sáng lập, đặc trách phát triển hệ thống website Vietart - Newvietart - Việt Văn Mới
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Tuyển truyện 4 Cây Bút Nữ - Tủ sách Newvietart & Hà Thế liên kết xuất bản - 2007
    Tập truyện đã được đài truyền hình VTV 1 - Việt Nam tuyển chọn để đọc trong dịp Ngày Phụ Nữ Quốc Tế 20.10.2007.
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI