HÀ VĂN THÙY

 • Sinh năm 1944 . Tại Thái Bình .
 • 1967 tốt nghiệp khoa Sinh, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • 1973 làm việc tại Hội Văn nghệ Thái Bình.
 • 1979 làm việc tại Hội Văn nghệ Kiên Giang.
 • Từ 1996-2000 phóng viên báo Văn Nghệ Hội Nhà văn Việt Nam.
 • Hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Bên bờ vịnh Rạch Giá tập truyện
 • Thời gian gom nhặt (thơ)
 • Trấn Hà Tiên và Tao Đàn Chiêu Anh Các (biên khảo)
 • Nguyễn Thị Lộ (tiểu thuyết)
 • Thử tìm lại cội nguồn người Việt (biên khảo)
 • .................................
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  VĂN & TRUYỆN

 • NGUYỄN THỊ LỘ - tiểu thuyết lịch sử - CHƯƠNG III & IV
 • NGUYỄN THỊ LỘ - tiểu thuyết lịch sử - CHƯƠNG I & II
 • BIÊN LUẬN - NGHIÊN CỨU

 • CHỈ MẤY VẦN THƠ MẤY ÐIỆU CA
 • HỒ XUÂN HƯƠNG TỪ PHẢN KHÁNG ÐẾN NỔI LOẠN
 • TÚ XƯƠNG BI KỊCH TRĂM NĂM
 • TRUY TÌM GỐC TÍCH CÂY KÊ
 • SI VƯU – ANH HÙNG GIỮ NƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT
 • ĐÃ TỚI LÚC KHAI TỬ THUẬT NGỮ “TỪ HÁN VIỆT”
 • LÀNG BÁN PHA, NƠI KHAI SINH CỦA NGƯỜI VIỆT HIỆN ĐẠI
 • NGHI ÁN QUANH BÀI THƠ CÂY CHUỐI
 • BUỔI ĐẦU CHIẾM ĐÓNG VIỆT NAM NGƯỜI HÁN NÓI TIẾNG GÌ
 • LETTER TO XI JINPING
 • THƯ NGỎ GỬI TẬP CẬN BÌNH
 • TRẢ LỜI CÂU HỎI: AI SÁNG CHẾ RA CHỮ HÁN?
 • HỒNG BÀNG THỊ TRUYỆN, CUỐN SỬ ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT
 • NHỮNG Ý TƯỞNG VONG BẢN
 • VIỆT SỬ LƯỢC - CON NGỰA THÀNH TROA TRONG SỬ VIỆT
 • NGUỒN GỐC TRUYỆN TẤM CÁM
 • LỜI ĐÁP CHO CÂU PHỤNG KHUYẾN VIỆT NAM “LÃNG TỬ HỒI ĐẦU”
 • KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ „ TỪ HÁN VIỆT“
 • NHẮC LẠI 'DÂN TRÍ VÀ DÂN CHỦ' CỦA PHAN CHÂU TRINH NHÂN VN CÓ QUỐC HỘI MỚI
 • ĐÀN XÃ TẮC THỜ AI ?
 • HAI BÀI TIỄN BIỆT TRONG THƠ ĐƯỜNG

 • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 1 TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 2 TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 3 TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 4 TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 5 TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 6 TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương Kết SUY NGẪM VỀ TIẾN TRÌNH VĂN MINH NHÂN LOẠI BÀN LẠI VỚI GIÁO SƯ LÊ MẠNH THÁT LÂU ĐÀI TRÊN MÂY HAY DỰ CẢM SÁNG SUỐT ? THƯA CÙNG GIÁO SƯ LÊ THÀNH KHÔI NHÀ VĂN BÚT NGỮ NGƯỜI THỢ CÀY CẦN MẪN NGHI ÁN QUANH BÀI THƠ CÂY CHUỐI TÚ XƯƠNG BI KỊCH TRĂM NĂM DI NGÔN PHẬT SỐNG LUƯ CÔNG DANH HÀNH TRÌNH TÌM LẠI CỘI NGUỒN KHỀ KHÀ CÙNG NHÀ VĂN SƠN NAM TRƯỜNG SA DAY DỨT CHỈ MẤY VẦN THƠ MẤY ÐIỆU CA HỒ XUÂN HƯƠNG TỪ PHẢN KHÁNG ÐẾN NỔI LOẠN HAI BÀI TIỄN BIỆT TRONG THƠ ÐƯỜNG RESEARCHING FOR THE ANCESTRAL AND CULTURAL ORIGIN OF VIETNAMESE - THE ANCESTRAL ORIGIN SỰ HÌNH THÀNH DÂN CƯ ĐÔNG Á GIỮ TÂY NGUYÊN CHO HÔM NAY VÀ MAI SAU ĐÀN XÃ TẮC THỜ AI ? VĂN CHƯƠNG VIỆT TRONG BỐI CẢNH HẬU HIỆN ĐẠI