LÊ HỒNG ÂN


 • Nguyên quán : Quảng Ngãi
 • Tốt nghiệp Đai học Sư Phạm Hà Nội -1968
 • Giảng viên Đại học Sư Phạm Vinh
 • Giang viên Đại Học Cần Thơ,
 • Ngoại Vụ Quảng Ngãi, Chuyên viên PVN
 • Tác Phẩm Đã Xuất Bản:

 • Khúc Hát Dòng Sông (Thơ), chung với Lê Đình Bích ( NXB Văn Hóa Sài Gòn- VHSG)-năm 2007
 • Người Xa Quê ( NXB Đại Học Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh)- năm 2011
 • Hoa Văn ( Truyên Ngắn) chung với Lê Đình Bích ( NXB Thời Đại)- năm 2012
 • Câu Chuyện từ Chánh Mông- Chung với Lâm Quang Trực ( NXB Thanh Niên - năm 2015.
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  Yếm… Em Xóm Phế Liệu LỐC MA Gà Chọi HÙNG KÊ QUYỀN GÒ CÔ BA TUỔI THƠ LẶNG LẼ Hùng Lai Nguyệt Thực … NGÔI SAO THỜI HIỆN ĐẠI Đất Gò Quê Mẹ Chiếc Bình Cổ và Em