HOÀNG CHÍNH

 • Sinh ngày 14 tháng 5, năm 1954 tại Hải Phòng.
 • Tốt nghiệp y khoa Sài Gòn năm 1979.
 • Định cư tại Canada từ năm 1983.
 • Đã cộng tác với nhiều tạp chí văn học trước cũng như sau 1975. Hiện là thông dịch viên tòa án liên bang.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Nửa Đêm Nghe Mẹ Thở Dài (thơ, nxb Làng Văn 1991)
 • Mùa Thu Cuối Cùng (tập truyện, nxb Làng Văn 1994)
 • Tình Khúc (truyện dài, Văn Học 2000)
 • Lời Tỏ Tình Đã Cũ (tập truyện, nxh Văn Mới 2000)
 • Mấy Sông Cũng Lội (truyện dài, nxb Văn Mới 1999)
 • Viết Cho Mẹ Ở Quê Nhà (tập truyện, nxb Văn Mới 2005)
 • Một Đoạn Trong Thánh Kinh (tập truyện, nxb Nhân Ảnh 2007)
 • Tình Ở Đài Bắc (tập truyện, nxb Nhân Ảnh, 2007)
 • Thư Tình Viết Muộn (truyện dài, nxb Nhân Ảnh, 2007)
 • Đêm, Từng Mảnh…(tập truyện, nxb Nhân Ảnh, 2010)
 • Lời Nguyền Ở Thế Giới Bên Kia (truyện dài, nxb Nhân Ảnh, 2019)
 • Và Không Ngày Nào Tôi Thấy Hình Tôi (tập truyện, nxb Nhân Ảnh, 2019)
 • .................................................

 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI