DUY TOÀN

  • Tên thật: Nguyễn Văn Toàn
  • Bút hiệu khác: Lưu Lãng Khách
  • Nguyên quán: Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
  • Hiện sống tại Phường Tân Quy, Q. 7, TP. HCM.
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI