ĐẶNG MAI LAN

 • Thời niên thiếu đã có những bài viết trên tuần báo Tuổi Ngọc. Trang Poupée và Trang Của Lính của nhật báo Công Luận.
 • Định cư ở Pháp từ năm 1978 và tiếp tục viết từ năm 1991.
 • Đã từng cộng tác với các tạp chí ở Hải ngoại : Văn, Văn Học, Thế kỷ 21, Phụ Nữ Diễn Đàn, Tuần báo Trẻ.
 • Hiện sống tại Sceaux, ngoại ô Paris, Pháp quốc.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Phòng 111 ( tập truyện) Văn - 2000
 • Tập Sống (tập truyện) - Văn Mới 2009
 • Người Lạ Người Quen ( tạp văn) Văn Học Press - 2018
 • Sương Ký Ức (truyện dài) Văn Học Press - 2020
 • Đi Tìm Quá Khứ ( tạp văn) Văn Học Press - 2021

 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI