ĐẶNG MAI LAN

  • sinh tại Đà Nẵng, lớn lên ở Đà Lạt, Sài Gòn.
  • Bắt đầu viết từ năm 1991.
  • Đã cộng tác với các báo Văn, Văn Học, Thế Kỷ 21, Chủ Đề.
  • Hiện sống và làm việc tại Reims, miền đông bắc nước Pháp.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Tập Truyện Phòng 11, do tạp chí Văn xuất bản (2000).
  • Tập truyện Tập Sống (2009)
  • Truyện dài Sương Ký Ức

  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI