TIẾN THẢO

  • Họ Và Tên Thực: Ngô Văn Hải
  • Sinh Năm: 1945
  • Quê Quán: Thủy Dương - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế.
  • Có thơ, truyện, tùy bút, nghiên cứu đăng ở nhiều báo, tạp chí, tuyển tập.
  • Tác phẩm đã xuất bản: Mối Tình Màu Huyết Dụ.


  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    MỐI TÌNH MÀU HUYẾT DỤ HUYỀN THOẠI TÍM TIẾNG HÒ VANG VỌNG HỒN TÔI TÂY NGUYÊN HUYỀN THOẠI NGỌN LỬA LÀNG CHUỒN -kỳ thứ 1. NGỌN LỬA LÀNG CHUỒN -kết BÓNG ĐẠI THỤ GIỮA HỒN SÔNG NÚI NGƯỜI GIỮ NGỰA THÀNH PHÚ XUÂN NƯỚC MẮT NGƯỜI THỢ CHẠM HUẾ - MIỀN ĐẤT ẨN TÀNG CHẤT LIỆU THI CA… KHÍ PHÁCH LẠC HỒNG MỘT THỜI TRĂNG NƯỚC THUẬN AN NỖI NIỀM BẠCH MÃ CÒN ĐÂY SẮC MAI XUÂN CŨ DẶM DÀI LAU LÁCH TẤC LÒNG SÓNG NƯỚC BIỂN ĐÔNG HUẾ VỚI HỒN THU TIỀN CHIẾN HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ LÒNG TỪ