LINH MỤC GIUSE
NGUYỄN HỮU TRIẾT

 • Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết
 • Sinh ngày 04/8/1945
 • Tại làng Ngọc Lý, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
 • 1954 - Di cư vào Nam
 • 1958 - Vào Tiểu Chủng viện
 • 1972 - Thụ phong Linh mục
 • 1972-1993 : Phó xứ Gia Định
 • 1993 đến nay: Chánh xứ Gx.Tân Sa Châu - 387 Lê Văn Sỹ, phường 2, Tân Bình SaiGòn. • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI

  NHỮNG SUY NGHĨ VẨN VƠ - tập 1.DARWIN và THUYẾT TIẾN HÓA - tập 2.TIN TỨC TỪ CỐ ĐÔ HUẾDIỀU CÁNH PHẢN, DIỀU BẠT HAY DIỀU SÁO MỘT THỜI ĐỂ NHỚNHỮNG SUY NGHĨ VẨN VƠ - LƯƠNG TÂM.NHÀ THỜ PHÁT DIỆMCHIẾC CHÌA VÔI NHIỀU ẨN SỐCÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓCÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN THƯỢNG - 1.CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN THƯỢNG - 2.CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN THƯỢNG - 3.BÀI VĂN BIA Ở LĂNG ĐỨC CHA CẢ BÁ ĐA LỘCCÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN HẠ - 4.CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN HẠ - 5.HÀNH HƯƠNG KÝ SỰCÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - KINH THÁNH MỘT KHO TÀNG BẤT TẬNCÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Nhị tập)CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Nhị tập)CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Nhị tập)CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Tam tập)CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Tam tập) - HƯƠNG THÁNH KINHCÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Tam tập) - HƯƠNG THÁNH KINHCÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Tam tập) - HƯƠNG THÁNH KINHTÍN HỮU 3 KHÔNGMột Thoáng Đạo TrờiCÓ TẬN THẾ KHÔNG? - Thực Phẩm Bẩn (1)CÓ TẬN THẾ KHÔNG? - Thực Phẩm Bẩn (2)CÓ TẬN THẾ KHÔNG? - Thực Phẩm Bẩn (2 & 3)CÓ TẬN THẾ KHÔNG? - Thực Phẩm Bẩn (4)