KALE

 • Tên thật là Lê Anh Kiệt
 • Sinh năm 1945, đã trải qua gần như cả tuổi trẻ trong chiến tranh và tù đày. Không có tham vọng viết văn chỉ viết để diễn tả những suy nghĩ, những quan sát về thân phận mình và vận mạng đất nước sau những biến đổi thăng trầm của lịch sử.
 • Tốt nghiệp trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn, từng làm giáo sư Toán Lý Hoá đệ nhị cấp tại các trường trung học tư thục như Nguyễn Bá Tòng (Sài Gòn và Gia Định), Hoàng Gia Huệ (Trung Chánh), Khiết Tâm (Biên Hoà), Trần Hưng Đạo (Tổng Tham Mưu).
 • Phục vụ tại Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo VNCH.
 • Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đi tù cải tạo của VC cho đến năm 1992.
 • Sang Mỹ năm 1993 và hiện định cư ở tiểu bang Indiana.
 • Về hưu từ năm 2012.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Hồi ký MỘT CUỘC ĐỔI ĐỜI (17 Năm Trong Các Trại Cải Tạo CSVN)
 • Tiểu thuyết : HỘI NHẬP
 • Truyên dài: MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT DÒNG SÔNG
 • Truyện ngắn – Đoản văn


 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI