VÕ KHOA CHÂU

  • Họ Tên thực : Võ Văn Châu
  • Sinh năm 1944
  • Nguyên quán huyện Duy Xuyên- Quảng Nam
  • Hiện sống tại Vạn Ninh Ninh Hoà - Khánh Hòa
  • Hội viên Hội Văn Nghệ Dân Gian VN
  • Hội viên Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa
  • Hội viên Hội VNDG thành phố Đà Nẵng
  • Cộng tác viên Tuần báo Sân Khấu - Tạp Chí Đại Từ Bi - Sài Gòn năm 1964
  • Các bút danh: Khoa Châu, Phước Ninh
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI