Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


       
NỖI HOÀI NIỆM XA  

Căm căm lật đất ngày khơi
Rét lùa trong chiếc áo tơi cha già

Mẹ về hun hút mưa xa
bóng lau phía trước ngõ tà huy sau

Mở ngày nở bẹ mo cau
Trắng hoa rụng phía vườn trầu nhà em

 
KÝ ỨC SON  

Luống đất cày xới lên thô ráp bàn tay cha
Lưng áo vá sợi dường kim mồ hôi mẹ
Vồng khoai lang lo âu hỏi thăm cây quế
Nhà có qua mùa sương sa?

Anh mót chữ lớp ba
bỏ ngòi viết lá tre hủ mực tím
cầm roi trâu nhà giàu
kiếm miếng cơm mắm cái

Chị tay nơm con cá rô đỏ mắt
Nướng vàng thơm mâm đũa ngày Đông

Em đội nắng trưa tìm vỏ đạn đồng
sau trận máy bay Pháp oanh kích
Vạch lá sương mai lượm trái dầu trảu bìa rừng
Đổi thêm séc khoai lang khô, hột mít

Ngày lên ngồi suốt hầm trú ẩn
Ngóng mẹ đem bát cơm gạo hẩm
Nheo nhóc quanh chiếc chiếu mòn

Gom xưa màu ký ức son
theo từng khúc ruột cốt hồn quê xa
VVM.06.9.2021