LINH MỤC GIUSE
NGUYỄN HỮU TRIẾT

 • Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết
 • Sinh ngày 04/8/1945
 • Tại làng Ngọc Lý, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
 • 1954 - Di cư vào Nam
 • 1958 - Vào Tiểu Chủng viện
 • 1972 - Thụ phong Linh mục
 • 1972-1993 : Phó xứ Gia Định
 • 1993 đến nay: Chánh xứ Gx.Tân Sa Châu - 387 Lê Văn Sỹ, phường 2, Tân Bình SaiGòn. • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI

  NHỮNG SUY NGHĨ VẨN VƠ - tập 1. DARWIN và THUYẾT TIẾN HÓA - tập 2. TIN TỨC TỪ CỐ ĐÔ HUẾ THƠM THƠM QUA DÒNG LỊCH SỬ DIỀU CÁNH PHẢN, DIỀU BẠT HAY DIỀU SÁO MỘT THỜI ĐỂ NHỚ NHỮNG SUY NGHĨ VẨN VƠ - LƯƠNG TÂM. NHÀ THỜ PHÁT DIỆM CHIẾC CHÌA VÔI NHIỀU ẨN SỐ CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN THƯỢNG - 1. CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN THƯỢNG - 2. CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN THƯỢNG - 3. BÀI VĂN BIA Ở LĂNG ĐỨC CHA CẢ BÁ ĐA LỘC CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN HẠ - 4. CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN HẠ - 5. HÀNH HƯƠNG KÝ SỰ CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - KINH THÁNH MỘT KHO TÀNG BẤT TẬN CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Nhị tập) CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Nhị tập) CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Nhị tập) CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Tam tập) CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Tam tập) - HƯƠNG THÁNH KINH CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Tam tập) - HƯƠNG THÁNH KINH CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Tam tập) - HƯƠNG THÁNH KINH TÍN HỮU 3 KHÔNG Một Thoáng Đạo Trời CÓ TẬN THẾ KHÔNG? - Thực Phẩm Bẩn (1) CÓ TẬN THẾ KHÔNG? - Thực Phẩm Bẩn (2) CÓ TẬN THẾ KHÔNG? - Thực Phẩm Bẩn (2 & 3) CÓ TẬN THẾ KHÔNG? - Thực Phẩm Bẩn (4)