CHU TẤN

 • Sinh năm 1939 tại Nam Định Bắc Việt
 • 1958- Theo học khóa 7 sĩ quan trừ bị Thủ Đức
 • 1963- Từ binh chủng pháo binh đổi sang quân chủng không quân
 • 1968-1969 Giám đốc tại bộ Thông Tin- Chủ bút nguyệt san Lý Tưởng Bộ Tư Lệnh Không Quân
 • 1972- Tốt nghiệp đại học văn khoa Sài Gòn.
 • 1973- Cấp bậc Trung Tá không quân-Tham mưn phó chiến tranh chính trị sư đoàn 4 KQ CầnThơ.
 • 1975-1984 Tù nhân cộng sản Việt Nam, qua nhiều trại cải tạo từ Nam ra Bắc.
 • 1987- Vượt biên đến định cư tại San Jose Hoa Kỳ
 • 1989- Sáng lập viên Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính trị Việt Nam
 • 1990- 1996 Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự Do (2 nhiệm kỳ)
 • 1995- Sáng lập viên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại
 • 1997-2000 Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Việt Nam Bắc California.
 • Tác Phẩm đã xuất bản:

 • Tiếng hát trên cánh đồng xanh 1972 (Tuyển tập truyện ngắn)
 • Thắp Sáng Quê Qương 1991(-Tuyển Tập Thơ Văn Hội Văn Nghệ Sĩ
 • Việt Nam Tự Do- Viết chung)
 • Vận Động Lịch Sử 1991 (Biên Luận Chính Trị -Viết chung ) • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  VIỆT NAM THỜI LẬP QUỐC 1& 2 của PHẠM TRẦN ANH. BÀN VỀ HAI MƯƠI NHĂM ĐỊNH NGHĨA VĂN HÓA NHẬN ĐỊNH VỀ HAI BÀI THƠ GHEN TRÊN THI ĐÀN VIỆT NAM NỀN TẢNG HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO BÃO TUYẾT GIÓ NGÀN 1 GIÓ NGÀN 2 GIÓ NGÀN 3 BÃO TUYẾT 1 BÃO TUYẾT 2