LÊ THƯƠNG

 • Sinh ngày 14-01-1945 tại tỉnh Tây Ninh
 • Tốt nghiệp: Cử Nhân Sư Phạm ở Đại Học Sư Phạm Sài Gòn
 • Hải Quân QLVNCH
 • Tới Hoa Kỳ ngày 29-04-1975
 • Tiếp tục theo học ngành Sư Phạm ở Hoa Kỳvà dạy học ở Denver Public Schools 8 năm (Colorado)
 • Đã xuất bản cuốn “English Vietnamese Scientific Dictionnary”(Anh Việt Khoa Học Tự Điển” năm 1982, dày 838 trang, bìa cứng,tái bản 4 lần.
 • Cộng tác với nhiều tờ báo và điện báo của Người Việt ở Hải Ngoại
 • Hội viên Việt Nam Văn Bút Hải Ngoại
 • Hiện sống tại Richmond, VA, HoaKỳ


 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  NGÀN NĂM THĂNG LONGGiai Thoại Văn ChươngNÉT TRÀO PHÚNG QUA THI CAHÀN MẶC TỬMÙA THU QUA THI CAVĂN THƠ TRỮ TÌNHCA DAO TRÀO PHÚNG“DUYÊN VIỆT - TÌNH CHIÊM”HOÀNG SA NHUỘM MÁUNgày Xuân Mua Vui Với T R U Y Ệ N K I Ề UTẾT NGUYÊN ĐÁNVũ Anh Khanh và Tha La Xóm Đạo