LÊ THƯƠNG

 • Sinh ngày 14-01-1945 tại tỉnh Tây Ninh
 • Tốt nghiệp: Cử Nhân Sư Phạm ở Đại Học Sư Phạm Sài Gòn
 • Hải Quân QLVNCH
 • Tới Hoa Kỳ ngày 29-04-1975
 • Tiếp tục theo học ngành Sư Phạm ở Hoa Kỳvà dạy học ở Denver Public Schools 8 năm (Colorado)
 • Đã xuất bản cuốn “English Vietnamese Scientific Dictionnary”(Anh Việt Khoa Học Tự Điển” năm 1982, dày 838 trang, bìa cứng,tái bản 4 lần.
 • Cộng tác với nhiều tờ báo và điện báo của Người Việt ở Hải Ngoại
 • Hội viên Việt Nam Văn Bút Hải Ngoại
 • Hiện sống tại Richmond, VA, HoaKỳ


 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM