BÙI THANH MINH

 • Sinh năm 1954.
 • Quê quán: Thôn Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
 • Sống và viết tại Hà Nội.
 • Đại tá Quân đội ND.
 • Chuyên viên văn học Tổng cục Chính trị Quân đội ND Việt Nam.
 • Phó Chủ Tịch Chi Hội nhà văn Quân đội Nhân Dân.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Kể về một mối tình (tập truyện ngắn)
 • Quà bất tử (tập truyện ngắn)
 • Trên bến sông Trà (tập truyện ngắn)
 • Đêm nổi bão (tập truyện ngắn)
 • Biển cạn (tập truyện ngắn)
 • Bên sông Trà Lý (tiểu thuyết)
 • Cõi đời hư thực (tiểu thuyết)

 • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  TÌNH RỪNG CHUYỆN NHỎ CÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kỳ thứ 1 CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 2 CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 3 CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 4 CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 5 CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 6 CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 7 CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 8 CÁI CHÂN RANH GIỚI MONG MANH MỘT DÃY TƯƠNG TƯ CÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kỳ thứ 9 CÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kỳ thứ 10 XIN CÁM ƠN CÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kỳ thứ 11 CHAI NƯỚC MẮM CÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kết GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương I GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương II GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương III GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương IV GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương V GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương VI GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương VII GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương VIII QUÀ BẤT TỬ LÒNG MẸ GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương IX GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương X - Kết CÔNG TY LIÊN DOANH Tình Phố Núi CON TÔM CỜ