BÙI THANH MINH

 • Sinh năm 1954.
 • Quê quán: Thôn Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
 • Sống và viết tại Hà Nội.
 • Đại tá Quân đội ND.
 • Chuyên viên văn học Tổng cục Chính trị Quân đội ND Việt Nam.
 • Phó Chủ Tịch Chi Hội nhà văn Quân đội Nhân Dân.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Kể về một mối tình (tập truyện ngắn)
 • Quà bất tử (tập truyện ngắn)
 • Trên bến sông Trà (tập truyện ngắn)
 • Đêm nổi bão (tập truyện ngắn)
 • Biển cạn (tập truyện ngắn)
 • Bên sông Trà Lý (tiểu thuyết)
 • Cõi đời hư thực (tiểu thuyết)

 • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  TÌNH RỪNGCHUYỆN NHỎCÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kỳ thứ 1CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 2CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 3CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 4CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 5CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 6CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 7CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 8CÁI CHÂNRANH GIỚI MONG MANHMỘT DÃY TƯƠNG TƯCÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kỳ thứ 9CÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kỳ thứ 10XIN CÁM ƠNCÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kỳ thứ 11CHAI NƯỚC MẮMCÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kếtGIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương IGIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương IIGIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương IIIGIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương IVGIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương VGIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương VIGIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương VIIGIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương VIIIQUÀ BẤT TỬLÒNG MẸGIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương IXGIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương X - KếtCÔNG TY LIÊN DOANHTình Phố NúiCON TÔM CỜ