THƯƠNG TỬ TÂM
TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI


ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

Thơ viết gửi một dòng sông ngày đó. Nguyệt hồ Nguyệt hồng Nguyệt khuyết Cố nhân Người Đi Đòi Nhau