Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


       
BIÊN CƯƠNG

Chiều dừng quân xóm nhà Quốc Lộ
Bụi quê người lớp lớp như mây
Bày cuộc nhậu bạn bè lính tráng
Đ.M thằng nào uống không say

Em tên là Biên em tên Cương
Việt Nam đâu đâu cũng chiến trường
Bèo nước gặp nhau sao em khóc
Lính tráng qua sông chuyện bình thường

Mai qua sông lẽ nào sông dịch
Rươu nát lòng nhau đêm chia lìa
Thôi đập đàn thề không đàn nữa
Ly biệt càng say hát thêm đau

Vậy mà bây giờ ta vẫn sống
Quốc lộ về tìm một bến sông
Mười năm nay đã thành phố chợ
Thanh bình sao nhớ mãi biên cương

Còn đâu bè bạn thời lính tráng
Một ly một ghế muốn chửi thề
Quán lạ không em che mặt khóc
Cố nhân về đâu bụi quê người?VVM.29.11.2021