Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


CHUYỆN VƯỢT BIÊN

Chuyến tàu đêm khởi hành, lúc tận cùng  buốt giá
Bên Pháp và bên Anh,  cảnh sát đầy súng ống
Eo  Calais không còn thơ mộng
Chỉ đen ngòm giận dữ biển khơi
Đi hay ở không còn lựa chọn nữa.
Theo lao , đâm lao đến tận bao giờ
Sau lưng là quê nhà có loạn lạc?
Phía trước là tương lai vô  định có phải không
Níu giữ chút hy vọng, đến bến bình yên
Bến bờ bình yên mà ta ảo vọng
Là trại tị nạn  hàng rào điện cao Dungravel
Là xếp hàng xin đồng lương trợ cấp
Là rào cản ngôn ngữ đầy khó khăn
Độc lập  và tự do  bốn từ  thật dễ hiểu
Mà chúng ta đánh đổi đến bao giờ?

  2021VVM.22.11.2021