Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


       
BUÔNG BỎ

Mỗi ngày đọc ngàn trang kinh Phật
Cũng không sao hiểu được Thích Ca
Qua năm mười cuộc tình dang dở
Cũng không sao biết được đàn bà

Ngàn trang kinh Phật còn hai chử
Buông bỏ chuông chùa vọng bỏ buông
Nhưng đôi mắt đó buồn muốn khóc
Tâm động tìm đâu tâm bỏ buông

Lệ từ tâm động mà lệ ứa
Thơ cũng từ đó hứng thành thơ
Giang hồ từ thuở tình lận đận
Sầu đời uống rượu muốn đi tu

Vẫn mộng đời nhau như rượu ủ
Sớt chia hương lữa dẫu ngàn trùng
Phải chi những dòng sông là rượu
Xuôi ngược tìm nhau bớt lạnh lùng.VVM.06.9.2021